BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 Maj 2018

Janowickie Kilometry Dobra

Łęczyńskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI, prowadzące placówkę Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy w dniu 29 maja było organizatorem finału Kampanii Społecznej „Kilometry Dobra”.

Dyrektor szkoły

Finał kampanii odbywał się dzięki otwartości dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Rutkowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie.

Dyrektor szkoły jako gospodarz witając przybyłych powiedział min.:”… Jestem dumny, że finał kampanii odbywa się u nas, jest przynajmniej 4 powody ku temu.

1. w naszej nazwie mamy oddziały integracyjne,

2. Warsztat Terapii Zajęciowej działa na naszym terenie,

3. pomagać innym jest naszym obowiązkiem,

4. …….

Prowadzący spotkanie to uczniowie szkoły gospodarza.

Nawiązali do historii Koła PSONI w Łęcznej „Stowarzyszenie jest organizacją rodziców powstałą 27 lat temu w Łęcznej a na naszym terenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej od 17 lat. Mówiąc o Kampanii prowadzili dialog „ … A co to takiego jest Kampania Kilometry Dobra, no wiesz, wiem, że istnieje dobro, zło, ale Kilometry Dobra? Informacji na ten temat udzieliła pani Maria Lisek-Zięba przewodnicząca Zarządu Koła osoba bardzo zaangażowana w Kampanię.

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa Kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii. Bicie Rekordu Guinnessa – jest układanie ciągu złotówek – to tworzy Kilometry Dobra.

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych na uroczystość i poprosiła obecnego proboszcza z Parafii w Łańcuchowie, (parafia ta jako pierwsza włączyła się w kampanię) o udzielenia błogosławieństwa.

Kampania Kilometry Dobra ma swój hymn. Jest on śpiewany podczas spotkań artystycznych i finałów organizowanych przez organizacje uczestniczące w kampanii. Zespół Skaldowie jest autorem i wykonawcą hymnu. Podczas Janowickich Kilometrów Dobra utwór ten wykonał solista Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy – Łukasz Lisek.

Prezentowany utwór wykonywany był wg aranżacji Łukasza a dedykowany został wszystkim przybyłym na spotkanie.

„ Kilometr Dobra biegnie 
Za kilometrem złotówek. 
Aż po rekord Guinnessa 
Tam gdzie marzeń przyczółek  

Obłok otula słońce 
Słońce całuje ziemie 
Energia wyzwala pomysł 
Blask dobra oświeca ciebie 

Pomagać innym trzeba 
Komuś to życie odmienia 
Pomagać z całej siły 
By wykupić marzenia…”

By wykupić marzenia śpiewał Łukasz, te marzenia pomagali spełnić Stowarzyszeniu uczniowie szkół, parafianie, społeczność uczestnicząca w Kampanii Kilometry Dobra:

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zawieprzycach

Szkoła Podstawowa w Jawidzu

Szkoła Podstawowa w Spiczynie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Dratowie

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łęcznej

Szkoła Podstawowa w Ludwinie

Szkoła Podstawowa w Milejowie

Szkoła Podstawowa w Ostrówku

Szkoła Podstawowa w Białce

Szkoła Podstawowa w Sosnowicy

Gimnazjum w Ludwinie

Gimnazjum w Spiczynie

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nadrybiu

Zespół Szkół w Wilkowie

Szkoła Podstawowa nr 1 – Głębokie

Szkoła Podstawowa w Charlężu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ludwinie

Parafianie z Parafii w Łańcuchowie, Zezulinie, Rogóźnie, Cycowie, Sławatyczach, Łęcznej ( pw. Św Barbary i Św. Józefa), Białce, Jawidzu.

Pracownicy Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie

Emeryci i renciści z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Oddział w Cycowie

Pracownicy i klienci marketu Dom-Top

Mieszkańcy Janowicy, Stefanowa, Głebokiego, Łęcznej, Świdnika, Ludwina,

Pracownicy Lubelskiego Węgła Bogdanka, 4 Związków Zawodowych LW „Bogdanka”, Ośrodków Pomocy Społecznej, MOPS, PCPR, Urzędu Skarbowego, PUP.

Klienci Banków Spółdzielczych w Łęcznej, Cycowie, Ludwinie.

Osoby prywatne.

Członkowie Koła PSONI w Łęcznej, Świdniku

Przedszkolaki z Łęcznej, Lublina

Wszystkim którzy już wsparli i wesprą prowadzoną kampanię bardzo serdecznie dziękujemy.

W śród gości finału byli min. Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Baczyński vel Mróz, sekretarz powiatu- p. Kazimierz Radko, Wójt Gminy Cyców – p. Wiesław Pikuła, burmistrz Łęcznej – p. Teodor Kosiarski, przedstawiciel LW ”Bogdanka”- p. Jarosław Wojewoda, Dyrektor PUP, naczelnik Urzędu Skarbowego z Łęcznej, członek Zarządu BS w Cycowie, pracownicy i kierownicy placówek pomocy społecznej, dyrektorzy/pracownicy szkół uczestniczących w kampanii, przedstawiciele PCPR, p. Janusz Rudziński, Stanisław Jamiński, redaktor Wspólnoty Łęczyńskiej p. Jolanta Chwalczyk…

Finał kampanii oprócz wymienionych gości zgromadził delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół wspomagających kampanię, rodziców, członków Koła, seniorów z Dziennego Domu Senior Wigor w Bogdance, emerytów i rencistów, przyjaciół Łęczyńskiego Koła. Podczas trwania uroczystości pod okiem wolontariuszy wszyscy zebrani uczestniczyli w klejeniu złotówek tworząc metry DOBRA.

Metry dobra układane przez p. J. Wojewodę

Uroczystości towarzyszyła część artystyczna, loteria fantowa, wystawa prac uczestników warsztatu.

Loteria

Piosenki, tańce wykonywane przez reprezentowane szkoły wprowadziły wiele ciepła i aplauzu dla wykonawców.

Prezentacja uczniów gospodarzy

Bardzo duży wkład w tworzeniu metrów DOBRA ma Zespół „Figiel”, „Bębnoludy” i solista Łukasz Lisek. W wielu kościołach prezentował spektakl „Bezdenna sadzawka”- pantomima była pokazywana zamiast kazania a po mszy odbywały się zbiórki do puszek. Ta 3 miesięczna wędrówka od szkoły do szkoły, od kościoła do kościoła ma duży wpływ na stan konta.

„Bebnoludy”

Zespół „Bębnoludy” zabrał zebranych w wędrówkę muzyczną po świecie. Zespół prowadzony jest przez p. Marię Lisek-Ziębę. Osoby niepełnosprawne grają na przeszkadzajkach różne utwory. Podczas finału zespół zagrał utwory – Kankan, Polka kijem capa a utwór, Ciap ciap zespół wykonał z udziałem publiczności.

Kolejka chętnych do tworzenia metrów DOBRA, to bardzo miły akcent uroczystości.

O prowadzonej Kampanii o jej ważności i potrzebie mówili sami uczestnicy warsztatu i rodzice.

Uczestnicy WTZ

Rodzice/opiekun

W imieniu Parafii wspomagających kampanię głos zabrał ks. Tomasz Kondraciuk z Łańcuchowa, tam postawione zostały pierwsze kroki w kampanii. Łukasz w imieniu Koła PSONI podziękował proboszczom i parafiom za wsparcie kampanii utworem „Trzeba chodź raz”.

Organizatorzy zadbali o to aby podziękować wszystkim szkołom, obdarowując ich okolicznościowym dyplomem/podziękowaniem i różnymi pomocami przydatnymi w edukacji w części ufundowanymi przez Dyrekcję Poleskiego Parku.

Reprezentanci Gimnazjum w Spiczynie

Dyr. Z. Rutkowski

Podziękowania wręczał ambasador kampanii p. Andrzej Kita, przewodniczący Rady Powiatu p. J. Baczyński vel Mróz, wójt gminy p. Wiesław Pikuła, przewodnicząca Zarządu Koła – M. Lisek-Zięba, wiceprzewodniczący-Kazimierz Szul.

Dyr. Gimnazjum w Ludwinie

Nie sposób nie wspomnieć o wolontariuszach zaangażowanych we wszystkich szkołach. Wielkie dzięki składamy, wolontariuszce i inicjatorce wszystkich akcji/kampanii na rzecz Koła w Łęcznej, pani Justynie Miśkiewicz-Zoch pedagog z Gimnazjum w Ludwinie. Zaszczepiła w uczniach i dyrekcjach szkół w których pracuje współpracę ze stowarzyszeniem i z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Janowicy. Dziękujemy za jej wielkie oddanie i podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uczniowie ze szkoły w Nadrybiu

Cała Kampania prowadzona jest pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka a ambasadorzy Kampanii to Pan Andrzej Kita honorowy konsul Republiki Mołdawii w Lublinie i Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

Podziękowanie dla Szkoły w Zezulinie

Kampania Kilometry Dobra polega na zbieraniu środków finansowych na rozbudowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Janowicy. Obecny budynek zostanie rozbudowany o „całodobowy dom rodzinny” dla osób pozostających w trudnych sytuacjach życiowych, śmierci lub niewydolności rodziców/opiekunów, sytuacjach losowych.

p. Gabriela Jagaczewska

Szkoła Muzyczna Yamaha śpiewem solistów uatrakcyjniła finał kampanii, dziękujemy p. Gabrieli Jagaczewskiej za bycie tego dnia z nami.

Dziękuję wszystkim delegacjom i artystom.

W zbiórkę środków włączyły się też osoby prywatne na stronach kampanii (km dobra) możemy odczytać ich wszystkich z imienia i nazwiska.

Dziękujemy wszystkim, którzy organizując różne imprezy, spotkania włączali nasze zespoły w program i umożliwiali prowadzenie zbiórki pieniędzy do puszek/skarbonek.

Przewodnicząca Zarządu Koła p. M. Lisek-Zięba powiedziała wszystkim jak wygląda stan mierzonego Dobra. Podczas finału odebrano skarbonki od wielu szkół i instytucji w sumie tego dnia padł rekord, zebrano kwotę 4200,00 zł.

Reprezentant szkoły z Białki

Na zakończenie przewodnicząca z wiceprzewodniczącym podziękowała prowadzącym finał i p. Beacie Łaski, wolontariuszom szkoły i obsłudze akustycznej za prowadzenie tego pięknego spotkania, dla Wszystkich ludzi dobrej woli wspomagających i kibicujących prowadzonej akcji przez PSONI Łęczna Łukasz Lisek zaśpiewał piosenkę „Kochaj ile sił”.

Bicie Rekordu Guinnessa to układanie ciągu złotówek – to tworzy Kilometry Dobra. Ciąg układanych złotówek z metrów tworzy kilometry. Jak to dobrze, że tworzymy je wszyscy, że nie brak nam empatii, umiemy się mobilizować.

 Na dzień 31 maja Janowickie Kilometry mogą pochwalić się zebraną kwotą – 55 392,48 zł co daje 1258,92 metrów Dobra.

Rodzice dla wszystkich uczestniczących tego dnia w finale przygotowali słodki poczęstunek a Starostwo Powiatowe w Łęcznej i wójt Gminy Cyców ufundowali napoje. Słodkości było wiele, nie zabrakło dla nikogo.

Było też krótkie spotkanie i rozmowy o prowadzonej Kampanii, dzielenie się poznanymi doświadczeniami w kręgu samorządowców, dyrektorów szkół … .

Dziękuje Bogu i Maryi, którzy czekają na nas każdego dnia za wszelkie łaski i to co osiągnęliśmy.

Radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci. Istnieje naprawdę tylko jedna radość, obcowania z ludźmi. Obcowanie z ludźmi niesie nie tylko radość ale i pomoc, tego doświadczamy.

Podsumowanie całej Kampanii Społecznej Kilometry Dobra odbędzie się podczas mszy św. w Jawidzu, Pikniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nadrybiu w dniu 3 czerwca.

Specjalne konto: 41 8693 0006 2001 0000 3812 0001 gdzie można wspierać PSONI w Łęcznej.

 

Więcej informacji na stronach:

www. kolowlecznej.blogspot.com

www.facebook.com/PSONI-Koło-w-Łęcznej-WTZ-Janowica

Dziękujemy.

M.Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: