BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 październik 2014

Jedyny w Lublinie ośrodek dla osób chorych na alzheimera powstał w DPS „Kalina”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: