BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

30 Październik 2014

Jedyny w Lublinie ośrodek dla osób chorych na alzheimera powstał w DPS „Kalina”

Copyright Ⓒ 2011 - 2016 LFOON-SW

Administrator 2011 - 2016 Mateusz Urbański