BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Styczeń 2018

Jeśli chcesz założyć własną firmę tutaj uzyskasz wsparcie i wiedzę „Start do biznesu gwarancją sukcesu”

Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna zaprasza do udziału w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Plakat

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących woj. lubelskie zamierzających z własnej inicjatywy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu gwarantujemy:

 • przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23300zł/ os.,

 • wsparcie pomostowe finansowe (na pokrycie niezbędnych opłat): przez okres pierwszych 6 m-cy w kwocie 1550,00zł/m-c/os.oraz kolejnych 6 m-cy w kwocie 1400,00 zł/m-c/os.,

 • profesjonalne szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo: zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, doświadczoną kadrę wykładowców, wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

 • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Legionowa 2 lok. 42 od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00,

 • pod nr tel. 881-796-206, 881-798-689

 • e-mail: start@business-school.pl

 • www.business-school.pl/start

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: