BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Lipiec 2012

Jubileusz 15-lecia WTZ w Nałęczowie

W piątek 22 czerwca 2012r Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne świętowało jubileusz 15-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie.

Na tą okoliczność odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego przedstawiona została działalności Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego w tym Warsztatu Terapii Zajęciowej, oraz prowadzone w nim formy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Na spotkanie przybyli licznie znakomici goście,  przedstawiciele Powiatu Puławskiego w osobach pani Małgorzaty Suszek Zawadzkiej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Puławach oraz pani Krystyny Matraszek Kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele samorządów lokalnych w osobach pana Andrzeja Ćwieka Burmistrza Miasta i Gminy Nałęczów oraz pana Stanisława Wójcickiego Wójta Gminy Kurów,  dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, kierownicy jednostek pomocy społecznej, przedstawicie zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych oraz pracownicy i uczestnicy zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej i placówek działających na rzecz osób  z niepełnosprawnością a także osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny.

Na spotkanie przybyły osoby w przeszłości oraz obecnie silnie związane z warsztatem m.in. byli pracownicy. Szczególnie spontanicznie przyjęto przemówienie pani Elizabeth Jaremek pierwszej Kierownik WTZ, która przywołała wspomnienia z okresu kiedy organizowała placówkę na wzór holenderski. Wówczas to dla grupy piętnastu dorosłych osób niepełnosprawnych  z Gminy Nałęczów, Wąwolnica , Kurów i Poniatowa rozpoczął się nowy rozdział w ich życiu, możliwość skorzystania z oferty terapeutycznej proponowanej przez utworzoną placówkę, pierwszą tego typu w ich najbliższym środowisku. Dla wielu uczestników była to pierwsza w życiu szansa wyjścia z domu, znalezienia kolegów i zaangażowania się w nowe, ciekawe zajęcia.

Pani Magdalena Stasiak-Toruń obecna Kierownik placówki w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na szczególny moment w historii warsztatu kiedy w roku 2005 w stanie upadłości znalazła się ówczesna jednostka organizacyjna placówki i jej los stanął pod znakiem zapytania . Wówczas spośród kadry warsztatu, uczestników i ich rodzin zawiązało się Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne. Głównym celem działania Stowarzyszenia było przejęcie Warsztatu Terapii Zajęciowej od upadającej Draw S.A.. i umożliwienie dalszej rehabilitacji osobom z niepełnosprawnością. Wówczas warsztat zmienił również siedzibę na obecną, lokal przy ul. Spółdzielczej 17C – bezpłatnie użyczony przez Gminę Nałęczów.

Pani Kierownik podziękowała pracownikom warsztatu oraz uczestnikom i ich rodzinom. Zwróciła uwagę iż ten warsztat jest szczególnym miejscem, a jego sukces tkwi  we wzajemnym  szacunku, zaufaniu, przyjaźni i zrozumieniu, na których opierają się tu kontakty między uczestnikami i pracownikami.

Podczas spotkania w prezentacji multimedialnej zaprezentowana została piętnastoletnia historia placówki.

Na spotkanie przygotowano wernisaż prac plastycznych uczestników WTZ powstałych na przełomie 15 lat pracy. Uczestnicy warsztatu wystąpili w koncercie jubileuszowym, zaprezentowane zostały piosenki ludowe przygotowane pod kierunkiem i przy akompaniamencie pani Barbary Rzepki oraz tańce ludowe przygotowane pod kierunkiem pani Grażyny Chudy w ramach projektu dofinansowanego przez Województwo Lubelskie w ramach zadania pt.  „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Po zakończonej części artystycznej wszyscy udali się na poczęstunek. Goście mieli możliwość zwiedzenia Warsztaty Terapii Zajęciowej i bliższego zapoznania się z działalnością placówki. Uczestnicy warsztatu zabawy tanecznej przy muzyce na żywo.

Obchody jubileuszu Warsztatu Terapii Zajęciowej zakończono Mszą Świętą, która odbyła się 26 czerwca 2012r w Kaplicy pod wezwaniem św. Karola Boromeusza w Nałęczowie. Msza Święta zabrała środowisko uczestników i pracowników warsztatu , odprawiona została przez ks. Leszka Berezeckiego, zaprzyjaźnionego Duszpasterza placówki.

Spotkanie miało o charakterze otwarty, integrujące osoby niepełnosprawne z zaproszonymi gośćmi i środowiskiem lokalnym.  Umożliwiło prezentacje twórczości i problematykę osób niepełnosprawnych, oraz pozwoli na przełamywanie stereotypów i negatywnego nastawienia do osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w ramach  projektu „Jesteśmy, działamy, pomagamy”
Zadanie ma na celu promocję twórczości osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nałęczowie oraz prezentację.

Zadanie dofinansowane przez

oraz

Miasto Nałęczów

 Województwo Lubelskie

Magdalena Stasiak-Toruń

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: