BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 czerwiec 2018

Jubileusz 20-lecia WTZ w Świdniku

Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdniku 21 czerwca 2018 roku obchodził 20-lecie swojej działalności. Na uroczystości zjawiło się wielu znakomitych gości ze środowiska opieki nad osobami niepełnosprawnymi, organizacjami pozarządowymi oraz administracji publicznej.

Działalność Warsztatów rozpoczęła się w 1998 roku w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku. Zakres działalności WTZ-u opiera się na realizacji zadań z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Działalność ta zapewnia osobom z niepełnosprawnościami szansę na pozyskanie i przywrócenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W części artystycznej wystąpiły m.in.; Grupa wokalna „Ach To My”, Grupa poetycka „Pleyada” oraz Grupa teatralno-taneczna „Motyle”.

no images were found

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: