BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Listopad 2018

30-lecie Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 26 listopada 2018 roku Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodził 30 lecie swojej działalności.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy w kościele p.w. Św. Jadwigi Królowej przy ulicy Koncertowej 15 w Lublinie. Następnie rozpoczęły się oficjalne obchody w których wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie  oraz przyjaciół i ich rodzin, byłych i aktualnych uczestników Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego.

Podczas jubileuszu zostały wręczone odznaczenia Medal Prezydenta Miasta Lublin przez pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Joanne Olszewską. Uhonorowani wyróżnieniami zostali także pracownicy Ośrodka, którzy wnieśli znaczący wkład w propagowanie idei pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.

W części artystycznej wystąpili pracownicy i uczestnicy Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego a na koniec zagrał Kwartet Smyczkowy „Kwartecik”.

Fotogaleria

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: