BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Listopad 2018

Jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

W dniu 27 listopada 2018 roku w Hotelu Victoria Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie obchodziło 20 lecie swojej działalności. 

Świętowanie jubileuszu poprzedzone zostało otwarciem sympozjum dotyczącego osób z Zespołem Downa w rodzinie i środowisku społecznym. W trakcie sympozjum w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana pt. „Genom niepełnosprawności, edukacja, pacjent, technologie”, swoje wykłady zaprezentowali m.in:

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – „Mechanizmy epigenetyczne  w patogenezie zespołu Downa”; mgr Anna Cieplińska, Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie, Dr Krzysztof M. Ciepliński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – „Formy i funkcje wsparcia psychospołecznego w działalności Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie”; Prof. dr hab. Agnieszka Żyta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – „Rodzeństwo osób z zespołem Downa – dylematy i wyzwania”; Prof. dr hab. Remigiusz Kijak, Uniwersytet Warszawski – „Osoby z zespołem Downa w poszukiwaniu dorosłości”.

W dalszej części głos zabrali: Prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – „Dojrzałość społeczno-emocjonalna dzieci z zespołem Downa”; Dr Elżbieta Maria Minczakiewicz, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie – „Struktura społeczna a jakość życia rodzin z dzieckiem zespołem Downa”.

Po sympozjum odbyło się oficjalne rozpoczęcie świętowania uroczystości XX lecia Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”.

Fotogaleria

Kamil Artur Kuliński

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: