BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Listopad 2017

Jubileusz XX lecia WTZ w Nałęczowie

Szesnastego listopada Warsztat Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym obchodził 20-lecie swojej działalności. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

 

Zdjęcie

Obchody uświetniły występy artystyczne Uczestników warsztatu, liczne przemówienia i podziękowania oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca działalność WTZ, a także prowadzone formy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Zdjęcie

Na uroczystość licznie przybyli znakomici goście, przedstawiciele Powiatu Puławskiego w osobach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Albina Zasady oraz Członka Zarządu do spraw Społecznych Pana Leszka Gorgola.

Zdjęcie

Swoją obecnością zaszczycili również: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Suszek Zawadzka oraz Dyrektor Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Jerzy Dębski. W Jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów lokalnych w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Nałęczów Pana Andrzeja Ćwieka, Wójta Gminy Wąwolnica Pana Marcina Łaguny oraz Zastępcy Wójta Gminy Wojciechów Pana Mariusza Majchera.

Zdjęcie

Na uroczystość przybyli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek kulturalnych i oświatowych, kierownictwo Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele i dyrektorzy nałęczowskich uzdrowisk, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, instytucji i firm. Swoją obecnością zaszczyciły również osoby silnie związane w z WTZ, byli i obecni pracownicy oraz uczestnicy, rodziny a także sympatycy Warsztatu. Jubileusz przebiegł w bardzo miłej atmosferze, czego wyrazem były liczne podziękowania, słowa wdzięczności i uznania oraz ogrom prezentów, które umilą pracę w Warsztacie. Po oficjalnej części goście wybrali się na poczęstunek, który został rozpoczęty tortem podarowanym przez rodziców Uczestników z okazji 20-lecia Warsztatu.

Zdjęcie

Dodatkowo przybyli goście mieli możliwość obejrzenia prac artystycznych wykonanych w pracowniach: ceramiczno-wikliniarskiej, uzdolnień twórczych oraz w artystycznej. Obchody Jubileuszowe zakończyła Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Leszka Berezeckiego, która odbyła się dnia następnego w Kaplicy pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza w Nałęczowie.

WTZ Nałęczów

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: