BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 grudzień 2015

Jubileusz XXV-lecia LSOZP

Mszą Św. sprawowaną w Kościele pw. Św. Ducha rozpoczęły się wtorkowe (8. XII. 2015 r.) obchody 25-lecia Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego. Oficjalne otwarcie obchodów miało miejsce o godz. 10.00 w Trybunale Głównym Koronnym przy ul. Rynek 1 w Lublinie.

Ta, sprawnie i z wdziękiem prowadzona przez P. Ewę Dados impreza to nie tylko „rzut oka w przeszłość”, jakkolwiek nie zabrakło pochylenia się nad dorobkiem inicjatorów i dotychczasowych liderów Stowarzyszenia, zaś pamięć zmarłych jego współpracowników uczczona została minutą ciszy. Jubileusz LSOZP stał się bowiem także okazją do pogłębionej refleksji nad potrzebą i sensem podejmowania aktywności na rzecz osób dotkniętych kryzysem psychicznym. Nie przypadkiem w wystąpieniach zaproszonych gości wybrzmiały zachęty do kontynuowania długiej i chlubnej drogi, podjętej przed laty przez takie osoby, jak: Henryk Zieliński, Róża Kloc, Stanisław Majstrug, ks. Kazimierz Janik, Jadwiga Gach, Alfreda Oziębła i wielu jeszcze innych niestrudzonych orędowników przywracania podmiotowości wspomnianej, marginalizowanej kategorii osób.

„Dobrze, że w tym dniu, łączącym inaugurację Roku Miłosierdzia z naszym spotkaniem możemy wspólnie czynić dobro” – kończył swoją wypowiedź duszpasterz środowiska podopiecznych Stowarzyszenia ks. Tadeusz Pajurek. Grażyna Jackowska z Urzędu Miasta Lublin podkreśliła zaś, iż: „Najważniejszy [w naszej pracy] jest Człowiek, który jest w centrum zainteresowania. Wszystko dookoła jest dla Niego”.

Zdjęcie z uroczystości

Pośród wypowiedzi zaproszonych gości najkrótszą, ale też pobudzającą do głębokiej refleksji była wypowiedź ks. Tadeusza Liminowicza, który konkludował: „Jest jedno słowo: Serce, a w nim jest miejsce i dla wspieranych, i dla wspierających. Na szczęście jest i miejsce dla Pana Boga”.

Niech dopełnieniem tej krótkiej relacji będzie uzupełnienie listy mówców – po wystąpieniach oficjalnych (zabierali głos m.in. Monika Lipińska Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, dr Hanna Karakuła Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz ks. Tadeusz Pajurek Prezes Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”), w ramach części spotkania poświęconej refleksji i wspomnieniom wypowiadali się: Grażyna Jackowska z UM Lublin, dr Tadeusz Młynarczyk, Małgorzata Kowalewska Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, Zygmunt Marek Miszczak Wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, ks. Tadeusz Liminowicz – przyjaciel i duszpasterz środowiska osób chorujących, a także szereg innych zasłużonych współpracowników LSOZP – Jadwiga Gach, Henryk Zieliński, Róża Kloc, Alfreda Oziębła, Piotr Cybula Prezes Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi”.

Osobną częścią uroczystości było wystąpienie Prezesa świętującej jubileusz organizacji dr Artura Kochańskiego. Mówca odwołał się do (prowadzonej w latach 1989 – 2004 przez P. Edytę Sarnecką) Złotej Księgi LSOZP, przypominając wiele spośród odnoszących się do jego chlubnej przeszłości faktów i dat. To, z zainteresowaniem przyjęte przez zgromadzonych, wystąpienie zakończone zostało apelem, by profesjonalizm i zapał pogodzić z emocjami, potrzebę realizacji planów – z chęcią pomagania osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Zdjęcie z uroczystości

Dodać należy, iż uroczystość zawdzięczała swój sprawny przebieg i niepowtarzalny nastrój także współprowadzeniu przez P. Elżbietę Wąsalę – terapeutkę od lat z zaangażowaniem oddającą się tak służbie osobom chorującym, jak i działalności w Stowarzyszeniu.

Zdjęcie z uroczystości

Zwieńczeniem jubileuszu była wreszcie – wkomponowana w program uroczystości – jej część artystyczna. W porywającym śpiewie Emilii Charytanowicz (akompaniował przy fortepianie Jacek Maksymiuk) zgromadzona publiczność (wśród niej zarówno członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, jak i grono jego podopiecznych) miała okazję odnaleźć to poczucie piękna i harmonii, obcowanie z którym stanowi skuteczne remedium na leżące u podłoża wielu kryzysów smutek i pesymizm.

Zdjęcie z uroczystości

Dzięki kolejnemu wysiłkowi organizacyjnemu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego uczestnicy uroczystości opuszczali ją z poczuciem zakorzenienia we wspólnocie osób, w której nie może zabraknąć miejsca – mówiąc słowami ks. Tadeusza Liminowicza – ani dla wspieranych, ani dla wspierających.

Zygmunt Marek Miszczak

Fotorelacja Dominiki Wiewióry

no images were found

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: