BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 październik 2018

Jubileusz XXV lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Tomaszowie Lubelskim

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Tomaszowie Lubelskim w dniach 17 – 18 października 2018 r. obchodzi  jubileusz XXV-lecia połączony z uroczystym podpisaniem Aktu Erekcyjnego przy placu budowy Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego przy ul. Mickiewicza w Tomaszowie Lubelskim, dofinansowanego ze Środków Unii Europejskiej.

Program uroczystości:

17 października 2018 r.

18.00 – 20.00 Koncert Jubileuszowy w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego im. Stanisława

Moniuszki w Poznaniu z udziałem Integracyjnego Zespołu Artystycznego PSONI Kolo w Tomaszowie Lubelskim – Tomaszowski Dom Kultury, ul. Lwowska 72.

18 października 2018 r.

9.00 – 10.00 Msza dziękczynna celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Bp dr Madana Rojka – Pasterza Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – kościół p.w. Najświętszego Serca pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim.

10.00- 10.30 Przejazd z Tomaszowa Lubelskiego do Hotelu ANTONI w Kolonii Laszczówka

10.30 – 11.30 Poczęstunek

11.30 – 12.45 Otwarcie uroczystości jubileuszowej, wręczenie odznaczeń i podziękowań

12.45 – 13.05 ,,Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych ONZ droga do integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – Krystyna Mrugalska – Honorowy prezes PSONI, pedagog, inspirator wielu inicjatyw i działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, wieloletni Prezes ZG PSOUU.

13.05 – 13.25 ,,Potrzeba systemowego rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną” – prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz – Kierownik Katedry lnstytutu Filozofii i Socjologii APS w Warszawie.

13.25 – 13.40 Rys historyczny działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim – Stanisława Raczkiewicz – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła.

13.40 – 13.50 Prezentacja działalności Stowarzyszenia na rzecz tworzenia systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i wieku życia – film pt. ,,Pełnia życia”.

13.50 – 14.10 ,,Jak rozumiem niezależne życie będąc osobą niepełnosprawną” – panel dyskusyjny z wychowankami PSONI Kolo w Tomaszowie Lubelskim.

14.10 – 14.30 ,,Jak uczynić szczęśliwym życie mojego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”, panel dyskusyjny z rodzicami osób niepełnosprawnych.

14.30 Zakończenie uroczystości, obiad.

 

Zaproszenie na Jubileusz- Niepełnosprawni.pl-001-2

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: