BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
1 Listopad 2014

Karta Praw Dziecka–Pacjenta

       Dwudziestego dziewiątego października br. w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Rzecznikiem Praw Pacjenta Krystyną Barbarą Kozłowską przedstawił  Kartę Praw Dziecka – Pacjenta. Plansza z prawami dziecka-pacjenta zostanie rozesłana do wszystkich szpitali prowadzących oddziały dziecięce oraz do sanatoriów i placówek medycznych, z których korzystają najmłodsi.

Karta Praw Dziecka-Pacjenta to kolejna inicjatywa edukacyjna w zakresie praw dziecka, tym razem odnosząca się do kwestii ochrony zdrowia. Nie wskazuje nowych praw, lecz przedstawia i porządkuje najważniejsze zapisy z ustawy o prawach pacjenta, równocześnie czerpiąc z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka.

Zarówno dzieci, jak i rodzice oraz personel medyczny, powinni znać prawa dziecka-pacjenta, żeby móc z nich korzystać i się do nich odwoływać – Karta Praw Dziecka-Pacjenta powinna im to znacząco ułatwić, ponieważ w sposób zwięzły, konkretny i kolorowy przestawia najważniejsze prawa najmłodszych pacjentów.

Konferencja „Prawa Dziecka-Pacjenta”

Karta praw dziecka – Pacjenta

 

Żródło: Rzecznik Praw Dziecka

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: