BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 styczeń 2015

Kierownicy WTZ radzą

 Wierzę, że jeśli pokażesz ludziom problemy i wskażesz ich rozwiązania, to pobudzisz ich do działania.  Bill Gates

 

W dniu 22 stycznia 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia MISERICORDIA w Lublinie odbyło się spotkanie kierowników WTZ. W spotkaniu udział wzięło udział 30 osób .

forum warsztatow-spotkanie 22stycznia2014

Spotkanie otworzyła Pani Jadwiga Leśniewska – Gospodarz Spotkania, witając wszystkich przybyłych. W spotkaniu jako gość uczestniczyła p. Zofia Trochimowicz-Warga kierownik WTZ z Tarnobrzegu ( członek Zarządu Głównego PSOUU).

Tematy poruszane w czasie spotkania :

 1. omówienie problemów związanych z działalnością WTZ
 2. powołanie Forum zrzeszającego WTZ
 3. wybór Zespołu Koordynującego
 4. ustalenie kierunków działań Forum
 5. wolne wnioski

 

Obecni na spotkaniu kierownicy WTZ przyjęli proponowany porządek zebrania.

W drodze głosowania jawnego przyjęto decyzję obecnych kierowników o powołaniu Forum kierowników WTZ. Forum to struktura nieformalna, zrzeszającą kierowników WTZ. Nazwa Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Lublinie. Do forum mogą przystąpić wszyscy chętni kierownicy WTZ z całego kraju.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano składu Zespołu Koordynującego składającego się z kierowników WTZ:

 • Rober Konstanciuk – Stoczek Łukowski
 • Małgorzata Kudrel – Hrubieszów
 • Marzena Bochenek – Krężnica Jara
 • Maria Pietrusza-Budzyńska – Lublin
 • Wiesław Podgórski – Krasnystaw
 • Maria Lisek-Zięba – Łęczna
 • Jadwiga Leśniewska – Lublin
 • Piotr Romanowicz – Wisznice

Zebrani kierownicy na spotkaniu określili kierunki działania Forum. Zadaniem Zespołu Koordynującego będzie:

 1. Opracowanie statutu/regulaminu określającego cele i działania Forum, oraz propozycje, zmierzające do rozwiązania/zminimalizowania problemów związanych z działalnością WTZ.
 2. Przesłanie opracowanych dokumentów do konsultacji.
 3. Przyjęcie dokumentów.
 4. Ustalenie terminów kolejnych spotkań.

Zespół koordynujący pracował będzie na materiałach przygotowanych wstępnie przez panią Marzenę Bochenek – WTZ Krężnica Jara.

Pani Maria Pietrusza-Budzyńska z WTZ (Teatroterapia Lubelska) w Lublinie zaproponowała utworzenie strony internetowej dla Forum przez ich warsztat, na stronie tej zamieszczane będą informacje dotyczące:

 • działalności Forum (statut, protokoły, deklaracje członkowskie)
 • podejmowane działania zmierzające do publicznej debaty/manifestacji dotyczącej zwiększenia środków na WTZ, podział zadań na poszczególne warsztaty na przełomie maja i czerwca w Lublinie.

 

 Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.  

Henry Ford

 

Maria Lisek-Zięba

 PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: