BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Maj 2019

Kilometry Dobra w Jaszczowie

W dniu 17.05.2019 r. (piątek) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy, w ramach kampanii społecznej „Kilometry Dobra” włączyło Szkołę Podstawową im. Natalii Nekreszowej w Jaszczowie w Kampanię.

Dzięki otwartości p. dyrektor Marzanny Sych zespoły z WTZ miały możliwość zaprezentowania swojego programu artystycznego. W czasie pobytu w szkole towarzyszyła nam kamera z operatorem Polskiego Instytutu Filantropii. Pan Rafał nagrywał materiał o sposobie prowadzenia Kampanii „Kilometry Dobra” przez PSONI Koło w Łęcznej. Wprowadzenia dokonała p. Maria Lisek-Zięba, kierownik WTZ i przewodnicząca Zarządu Koła w jednej osobie mówiąc o Kampanii i działaniach stowarzyszenia, placówki – WTZ.

Zespół Figiel zaprezentował spektakl pt. „Bezdenna sadzawka” oparty na jednej z legend Ziemi Łęczyńskiej, opowiadający o bardzo zamożnej kobiecie dla której liczył się tylko majątek. Magda „Niegodziwka”, ta określona w legendzie nie liczyła się z ludźmi ani ze zwierzętami, nawet z samym Bogiem, wszystko przeliczała na pieniądze. Jej postępowanie zostaje surowo ukarane.

Łukasz Lisek zaśpiewał hymn kampanii, „Kilometry Dobra” oraz piosenki „Anioł i Diabeł”, „Czarny Ali Baba”, „Kocham wolność”. W śpiew włączyli się uczniowie i wspólnie z Łukaszem wykonali „Czarnego Ali Babę” oraz „Kocham wolność”.

Zespół Bębnoludy zabrał społeczność szkolną w muzyczną podróż po świecie. Bębniarze zagrali polską polkę „Kijem capa”, składankę utworów ukraińskich, hiszpański utwór „Ciap, ciap”, „Kankan-Kadryl”. Tradycyjnie zaprosili do wspólnego grania zgromadzonych na sali nauczycieli i uczniów do składanki utworów.

W trakcie trwania prezentacji uczniowie oraz nauczyciele, w tym pani dyrektor, tworzyli Metry Dobra naklejając złotówki na taśmy.

Po zakończonych występach w ramach podziękowania, na ręce Pani dyrektor przekazany został „Anioł dobroci”, wykonany w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy, podziękowanie oraz paczka z drobnymi upominkami dla szkoły i uczniów.

Serdecznie dziękujemy za możliwość zaprezentowania się w Szkole w Jaszczowie.

Kamera była obecna podczas całego pobytu w szkole w Jaszczowie a pan Rafał skrupulatnie wszystko dokumentował.

Ze szkoły Pan Rafał udał się z nami do placówki – WTZ, gdzie dokumentował pracę uczestników, instruktorów w warsztacie a to wszystko w kontekście prowadzonej Kampanii. Ze zgromadzonego materiału powstanie film opisujący działania podjęte na rzecz Kampanii.

Na dzień 19.05.2019 r. kwota jaką uzbieraliśmy w ramach kampanii „Kilometry Dobra” wynosi 

38 629,78 zł czyli 877,95 Metrów Dobra.

Konto na które można wpłacać środki finansowe wspierając nasz cel: 

41 8693 0006 2001 0000 3812 0001. 

Bezpośredni link do wpłat https://kilometrydobra.pl/wplac/?id=20925 
 

Przyłącz się do nas i wesprzyj nas dowolną kwotą. 

„Trudno pokonać osobę, która nigdy się nie poddaje” 

Eliza Cyfra

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: