BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Marzec 2019

Kilometry Dobra w Zawieprzycach

W dniu 18.03.2019 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, na zaproszenie Pani Jolanty Mackiewicz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zawieprzycach, w ramach kampanii społecznej Kilometry Dobra zaprezentowali dzieciom i młodzieży swój program artystyczny. 

Społeczność szkolna w Zawieprzycach 

W szkole powitani zostaliśmy przez panią dyrektor Jolantę Mackiewicz i uczniów. Gdy zebrała się już cała społeczność szkolna można było przystąpić do prezentacji. Maria Lisek-Zięba przewodnicząca Stowarzyszenia i kierownik WTZ w jednej osobie przedstawiła wszystkim zebranym czym zajmuje się Stowarzyszenie i jaka działalność prowadzona jest w Warsztacie. Przedstawiła zebranym również ideę Kampanii Kilometrów Dobra. Celem całej trzymiesięcznej kampanii jest zebranie środków finansowych na rozbudowę ośrodka o mieszkania wspomagane/treningowe w Janowicy. W pierwszej kolejności zespół teatralny Figiel przedstawił spektakl w formie pantomimy pt. „Bezdenna sadzawka”, oparty na jednej z legend łęczyńskich, mówiący o zgubnych skutkach chciwości i nie liczenia się z ludźmi, ani zwierzętami. 

Spektakl „Bezdenna Sadzawka” 

Hymnem kampanii społecznej „Kilometry Dobra” solista Łukasz Lisek, rozpoczął swój występ. Zaśpiewał m.in. „Czarny Ali Baba” i „Kocham wolność”. 

Zespół „Bębnoludy” zabrał dzieci i młodzież w muzyczną wędrówkę poprzez świat, wykonując składankę utworów rock’n’rollowych, polkę „Kijem Capa” oraz składankę „Kankan-Kadryl”. Tradycyjnie zespół zaprosił do wspólnego muzykowania uczniów i nauczycieli szkoły, w tym p. dyrektor Jolantę Mackiewicz do hiszpańskiego utworu „Ciap ciap”. 

Działania artystyczne uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej były prowadzone w ramach akcji „Kilometry Dobra”, czyli ogólnopolskiej akcji zbierania funduszy przez organizacje na wybrany przez siebie cel. Naszym celem jest zebranie środków finansowych na rozbudowę ośrodka o mieszkania chronione/wspomagane w Janowicy. Pieniądze przekazane przez społeczność szkolną w Zawieprzycach w wysokości 240,00 zł zostały wpłacone na konto, a wpłatę można zobaczyć na oficjalnej stronie Kampanii pod pozycją Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej – Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia o „Całodobowy Dom Rodzinny” w Janowicy. 

Przekazanie upominków na ręce pani dyrektor Jolanty Mackiewicz.

Konto na które można wpłacać środki finansowe wspierając Janowickie Kilometry dobra: 41 8693 0006 2001 0000 3812 0001. 

W chwili obecnej zebraliśmy na nasz cel – 6639,12 zł co stanowi – 150,89 metrów DOBRA. 

Na pamiątkę spotkania, na ręce pani dyrektor przekazane zostały prace wykonane przez uczestników w Warsztacie. 

Historia istnienia Szkoły Podstawowej w Zawieprzycach sięga okresu przedwojennego. Wtedy to jako oddział czteroklasowej Szkoły Powszechnej mieściła się w chłopskiej izbie. Przez okres okupacji hitlerowskiej i po wyzwoleniu, aż do 1950 r. była przerwa w istnieniu szkoły, a dzieci z Zawieprzyc uczęszczały do odległej o 4 km Januszówki. Ponieważ tam też warunki były ciężkie, bo lekcje odbywały się w kilku chłopskich domach rodzice rozpoczęli starania u władz oświatowych o otwarcie szkoły w Zawieprzycach. Wydział Oświaty w Lubartowie przydzielił nauczycielkę, za zebrane pieniądze zakupiono podstawowy sprzęt i w najęto izby w domach na klasy, w których miały się uczyć dzieci. 1954 r. siedzibą szkoły stał się drewniany dworek znajdujący się na terenie zespołu pałacowo-parkowego, dawniej zamieszkały przez dzierżawców majątku Zawieprzyce, m.in. Ksawerego Skłodowskiego, stryjecznego dziadka Marii Skłodowskiej-Curie. Trudne warunki lokalowe w budynku szkolnym spowodowały, że powstał projekt, aby wybudować na fundamentach pozostałych po dawnej oficynie dworskiej nowoczesny budynek szkoły. Szkoła położona jest w bardzo urokliwym miejscu, w dorzeczu rzeki Wieprz oraz przy ruinach zamku, z którym również wiąże się jedna z legend łęczyńskich. 

„Prawdziwie piękne jest to co czyni człowieka lepszym”   Anne Louise de Stael-Holstein 

Eliza Cyfra

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: