BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 grudzień 2016

Kinematics Dance Company zaprasza na prezentację projektu twórczego METASPACE

Finałowa prezentacja projektu twórczego METASPACE, odbędzie się w Galerii Labirynt 18 grudnia (w niedzielę) o godz. 16:00, w Sali Czarnej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie.

Projekt przygotowany został dla członków Kinematics Dance Company z Lublina poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla zaproszonych do projektu osób z zaburzeniami słuchu, a także osób z zaburzeniami wzroku. Swój potencjał mogły również rozwijać osoby z zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, autyzmem, ADHD oraz HSP. 

METASPACE''

http://labirynt.com/metaspace-obserwacja-bez-oceny-spotkanie-na-zywo-zapis-ruchu/

METASPACE'

METASPACE

Niezależni kreatorzy z Kinematics Dance Company od 4 lat prowadzą w Lublinie edukacyjny i artystyczny dialog z dziećmi oraz młodzieżą, których osobliwa natura stanowi inspirację dla szerokiego spojrzenia na siebie oraz na miejsce, które współtworzymy.

W takim ujęciu miasto ze swoim potencjałem różnorodności jest obszarem pogłębiania relacji oraz współpracy kulturalnej, co stanowi możliwość rozwoju w wymiarze osobistym i społecznym.

METASPACE to roczny projekt stypendialny Katarzyny Świerszcz w dziedzinie tańca, którego fundatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt złożony z cykli warsztatowych w obrębie różnych form ruchu, przygotowania i prezentacji choreografii oraz publikacji tekstu naukowego, w oparciu o dokumentację procesu METASPACE (e-wydanie), trafił do licznej grupy nowych odbiorców. Przygotowany został dla członków Kinematics Dance Company z Lublina poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla zaproszonych do projektu osób z zaburzeniami słuchu, a także osób z zaburzeniami wzroku. Swój potencjał mogły również rozwijać osoby z zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, autyzmem, ADHD oraz HSP.

Celem cykli warsztatowych była wymiana doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami oraz odnalezienie wspólnego języka w komunikacji przy budowaniu choreografii w zintegrowanej przestrzeni. Jej finałowy zapis będzie bazował na podstawowych elementach tańca klasycznego, tańca jazzowego, koordynacji ruchowej, improwizacji tanecznej, na gimnastyce oraz grze Boccia, w których to dyscyplinach uczestnicy odkryli swobodę, radość i swoje mocne psycho-fizyczne strony.

 

Katarzyna Świerszcz z urodzenia biłgorajanka, z zawodu animator i menedżer kultury, pedagog, instruktor tańca jazzowego oraz choreograf. Tańczy od 11 lat, w rodzinnym mieście prowadzi swoje grupy taneczne, w Lublinie razem z Darią Dziedzic i Mateuszem Urbańskim współtworzy Kinematics Dance Company. 

 

 

Fotodokumentacja projektu www.facebook.com/kinematicsdancecompany

METASPACE''''

Katarzyna Świerszcz

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: