BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 Lipiec 2014

Klatkę uciskaj w rytm Bee Gees, strzykawkę trzymaj jak lotkę. Pierwsza pomoc nie jest trudna

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW