BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 styczeń 2015

” Kolędujmy Wszyscy Wraz”

„W maleńkiej stajence, w ubogiej stajence,
Ty leżysz w żłóbeczku, a wszyscy w podzięce
przychodzą i składają Tobie dary, o Jezu, przyjmij je.”

Gminne Centrum Kultury w Kodniu w dniu 11 stycznia 2015 r. po raz XIV było organizatorem przegląd zespołów kolędniczych.

image001

Przegląd Grup i Zespołów Kolędniczych to wspólne kolędowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Kodeń i pobliskich miejscowości.

Na zaproszenie p. Piotra Skolimowskiego  – dyrektora Centrum Kultury w Kodniu w XIV Gminnym Przeglądzie Grup i Zespołów Kolędniczych „Kolędujmy wszyscy wraz” jako goście w uczestniczyli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy – placówki Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej.

Uczestniczący przeglądu prezentowali się w kategoriach: soliści, duety, zespoły śpiewacze, kapele, chóry, schole, reprezentowały min. szkoły, placówki oświatowe i inne.

Występujący zaprezentowali bardzo bogaty repertuar. Publiczność mogła posłuchać tradycyjnych kolęd, znanych i mniej znanych, pastorałek oraz prawosławnych kolęd. Prezentowane kolędy wykonywane były w większości do muzyki na żywo lub śpiewane a kapela.

image002

Zespół śpiewaczy – Jarzębina

Prawosławne kolędy wykonywane był prze dorosłych i dzieci. Zastanawiające dla odbiorcy było to, że wykonawcami prawosławnych kolęd były też dzieci, docenić należy trudność jaką pokonali, długi tekst, język.

Prawosławie, ortodoksja, potoczne określenie wschodniobizantyjskiego chrześcijaństwa, które jest dosłownym starosłowiańskim tłumaczeniem greckiego terminu ortodoksja „prawowierność”. Używane zarówno we wschodniej, jak i zachodniej części starożytnego cesarstwa rzymskiego już od poł. II w. dla nazwania prawdziwej wiary.  

Wśród występujących nie zabrakło osób niepełnosprawnych.

image003

Duet z WTZ z Kodnia

Bardzo wymowne w swojej treści były jasełka .

Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło oznaczającego żłób. Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z Asyżu, który pierwszą taką scenę zaaranżował w 1223 roku.

Grupa teatralna z WTZ Janowica zaprezentowała jasełka pod nazwą „Droga do Jezusa”. Święty Józef szukający miejsca dla będącej w stanie błogosławionym Maryi, a wokół zapędzeni zajęci sobą swoimi sprawami ludzie nie zważający na nikogo.

Przekaz wynikający z treści, mówi nam abyśmy szli właściwą drogą, zwolnili, zobaczyli innych, podążali razem z Jezusem. ON zawsze ma dla nas otwarte serce. Scenariusz jasełek opracowała i przygotowała p. Eliza Cyfra, kostiumy p. Iwona Pogorzelska.

image004

WTZ Janowica

image005

 Solista Łukasz Lisek do własnej aranżacji i akompaniamentu zaśpiewał kolędy: ” Pastuszek bosy” i „Mroźna cisza”.

image006

Dyr. GCK i Łukasz

Swoim śpiewem zaraził wszystkich zebranych – wszyscy śpiewali ” Kolędowali Wszyscy Wraz”.

image007

 

Na przeglądzie jak zawsze nie zabrakło władz samorządowych z gminy, powiatu.

Wójt Gminy Kodeń –  pan Jerzy Troć, o. Bernard Briks OMI – proboszcz parafii św. Anny w Kodniu, (kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu, infułat kodeński i superior wspólnoty Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu) wręczali występującym pamiątkowe statuetki, dyplomy upamiętniające to wydarzenie.

Na zakończenie dyrektor GCK i wójt gminy podziękowali wszystkim za przybycie, zaprosili za rok na kolejny przegląd oraz zaprosili na przepyszny poczęstunek.

Jest taki czas, co łzy w śmiech zamienia.

Jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

Jest taka siła, co troski przegania …

To właśnie okres świąt, to czas kolędowania .

 Wyjazd do Kodnia to możliwość spotkania z Kodeńską Panią. Po przyjeździe do Kodnia nasza grupa pierwsze kroki skierowała do bazyliki aby pokłonić się Matce Bożej Kodeńskiej. Przed cudownym obrazem w ciszy swych serc każdy powierzał swoje troski, intencje, prośby. Następnie wszyscy pokłonili się Jezusowi w stajence.

image008

image009

 

Dziękuję dyrektorowi GCK w Kodniu, panu Piotrowi za zaproszenie nas na przegląd i za bardzo miłe przyjęcie naszej grupy.

 Maria Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: