BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Lipiec 2014

Kolej a dostępność

Czy dworce kolejowe i tabor szynowy spełniają kryteria dostępności dla osoby z niepełnosprawnością?

Planowanie i wsparcie podczas podróży

Każdą podróż należy zaplanować a pasażerowie z ograniczoną mobilnością powinni ją przygotować znacznie wcześniej. Należy sprawdzić rozkład jazdy, zakupić bilet oraz zgłosić przewoźnikowi (np. mailowo) o planowaniu takiej podróży.
Przewoźnik albo zarządca dworca musi przekazać informację o takim pasażerze dalej do kolejnej instytucji, która ma zapewnić pomoc na dalszym etapie podróży.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej, w sytuacji, która wymaga specjalnej uwagi należy dostosować usługę dostępności dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

Bariery w transporcie kolejowym

Osoby niepełnosprawne ruchowo i na wózkach często nie mają możliwości przedostania się na perony, zdecydowanie najwięcej przeszkód spotykają na dworcach. Problemy objawiają się w różnicach poziomu drzwi wagonu i peronu – dla wielu osób niepełnosprawnych oraz starszych pokonanie stromego podejścia do wagonu jest  dużym wysiłkiem.
Brak także informacji w rozkładzie kursów dla wózków z platformami wjazdowymi–wózki elektryczne ważą ponad 120 kg.
Osoby z niepełnosprawnością ruchowo są uprawnione do skorzystania z przedziału specjalnego. Należy, więc pamiętać by zgłosić chęć zajęcia takiego przedziału u kierownika pociągu.
Ograniczona możliwość skorzystania z takich informacji zawartych na stronach przewoźników kolei przez osoby z niepełnosprawnością prowadzi nie tylko do wykluczenia cyfrowego, ale również społecznego.

Dla osób z niepełnosprawnością podróżowanie pociągiem wciąż jest korzystniejsze finansowo, ponieważ przewoźnicy kolejowi muszą respektować ulgi ustawowe, a dodatkowo podróż jest wygodniejsza niż autokarem, zawsze, bowiem można wstać, rozprostować kości, skorzystać z toalety.

Mamy nadzieję, że podjęte przez PKP działania zaowocują nową jakością obsługi osób z niepełnosprawnością. Zwiększając tym samym dostępność rozwiązań technicznych i organizacyjnych w sposób, jakiego oczekują tego użytkownicy. Swobodne przemieszczanie się zdecydowanie umożliwiać będzie aktywność w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością.

Kamil Artur Kuliński

Zdjęcia Kamil Artur Kuliński

no images were found

P.S.

Ostatnio  moderator naszego Biuletynu, który porusza się na elektrycznym wózku, odbył samodzielnie podróż pociągiem do Gdańska. Wcześniej poinformował personel dworca, że będzie potrzebował pomocy i taką pomoc otrzymał.

„Konduktorzy byli bardzo mile  nastawieni, co jakiś czas przychodzili i pytali czy nic nie trzeba pomóc. Podczas podróży zauważyłem, że w toalecie znajduje się rozkładany podjazd po którym osoba na wózku może z niewielką pomocą wjechać i wyjechać z pociągu.   – Mateusz Urbański”

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: