BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 wrzesień 2017

Kolejna edycja konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora”

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym.

Konkurs skierowany jest do członków organizacji, samorządów, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz do samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego.

Celem konkursu jest podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach województwa lubelskiego oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w budowanie prawidłowych relacji między samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi (czyli tzw. ,,trzecim sektorem”). Nagrody pozwolą na wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz trzeciego sektora oraz promujących działalność organizacyjną w społeczności lokalnej i poza nią, a także ukażą rangę organizacji pozarządowych.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają jednostki samorządów terytorialnych,  organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze, a także członkowie organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2016

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2016

Kategoria III: Osobowość Trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2016

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2016(Mały Ambasador)

Kategoria V: Wolontariusz roku 2016

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 października 2017 roku w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Zgłoszenia kandydatów do nagród można składać od 14 września do 29 września br. w zamkniętych kopertach z napisem ,,Nagroda Trzeciego Sektora” oraz wybraną kategorią w Kancelarii Ogólnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (poziom 0) lub w formie listownej na adres: CSK, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin. Zgłoszenia można również wysyłać drogą mailową na adres: agnieszka.drewniak@spotkaniakultur.com.

Do pobrania

Regulamin

Wniosek zgłoszeniowy

Źródło: www.lubelskie.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: