BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Maj 2013

Kolektory słoneczne w Janowicy

W wyniku otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, PSOUU Koło w Łęcznej  będzie realizować zadanie : „ Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Janowicy”. Zadanie ostało umieszczone w planie rzeczowo finansowym dotacji WFOŚiGW w Lublinie i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą .

Zarząd Koła ogłosił przetarg – ZAPYTANIE O CENĘ na wykonanie instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy. Na ogłoszenie odpowiedziało trzech oferentów. Powołana przez Zarząd Koła komisja wybrała wykonawcę pod nazwą: Fuzoterm Grzegorz Lipka z siedzibą w Lublinie.

Zainstalowane kolektory słoneczne to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Spowoduje to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz związków siarki ze spalanego paliwa, pozwoli na znaczne oszczędności w gospodarce energetycznej a tym samym zmniejszy koszty utrzymania własnej kotłowni( kotłownia na olej opałowy). Zestaw kolektorów będzie produkował ciepło na potrzeby ciepłej wody z możliwością  wspomagania instalacji CO.

Zarząd Koła złożył w WFOŚiGW w Lublinie niezbędne dokumenty do podpisania umowy. Oczekujemy na podpisanie umowy i realizację zadania.

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość
 zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas (Florian Plit)

 Cieszymy się bardzo z otrzymanej dotacji, możliwości jakie da nam montaż kolektorów słonecznych  to nie tylko korzyść w sferze materialnej………

Piękno tego świata – środowiska zależy od nas wszystkich, będziemy maleńką kropelką w wielkim oceanie, która przyczyni się do tego piękna…….

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało” Janusz Korczak

Maria Lisek-Zięba

Przewodnicząca PSOUU Koło w Łęcznej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: