BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwiec 2014

„Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim”

JAK ZACZĄĆ ŻYCIE OD NOWA?

ODZYSKAĆ SAMODZIELNOŚĆ? POKONAĆ SCHODY?

WRÓCIĆ DO NAUKI I PRACY?

Naszym celem jest bezpośrednie dotarcie do wszystkich osób, które w wyniku urazu rdzenia kręgowego są uzależnione od wózka inwalidzkiego.

Odwiedzimy Cię tam, gdzie teraz jesteś – w szpitalu, w domu, na rehabilitacji.

Otrzymasz indywidualne wsparcie, które pozwoli Ci później uczestniczyć w warsztatach, obozach lub zajęciach rehabilitacyjno-sportowych.

Udzielimy kompleksowych porad Twojej rodzinie i opiekunom.

Wszystkie działania FAR skierowane do Beneficjentów są bezpłatne.

Weź udział w naszym projekcie, jeżeli:

– masz od 16 do 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

– posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

– poruszasz się na wózku inwalidzkim lub masz znaczne trudności w chodzeniu;

– nie korzystałeś w przeszłości lub współcześnie z żadnej formy rehabilitacji pozamedycznej (np. WTZ, ZAZ, projekty rehabilitacyjne finansowane ze środków publicznych, których kompleksowe formy wsparcia nie są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach projektu)

– będąc osobą niepełnosprawną nigdy nie pracowałeś (jesteś nieaktywny zawodowo lub bezrobotny).

 

Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Biuro Regionalne w Lublinie

al. Kraśnicka 127/129

20-718 Lublin

Tel. 81 526 10 24

biuro.lubelskie@far.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: