BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 październik 2015

Komunikacja interpersonalna – jak mieć rację i dbać o relacje?

W okresie od 14 września do 23 października 2015 r. w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Tomaszowie Lubelskim, odbyło się szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej pod hasłem „Jak mieć rację i zadbać o relacje?”

Zdjęcie ze szkolenia

Szkolenie skierowane było do pracowników wszystkich placówek naszego Stowarzyszenia: pracowników merytorycznych, nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi. Podczas czterech dwudniowych spotkań dr Agnieszka Kozak: psycholog – trener komunikacji interpersonalnej, przeprowadziła bardzo ciekawe treningi komunikacji, kształtujące prawidłowe relacje międzyludzkie szczególnie ukierunkowane na bezkonfliktowe osiąganie celu oraz tworzenie życzliwej atmosfery w zakładzie pracy.

Cykl warsztatów miał na celu:

– poprawę komunikacji interpersonalnej wśród pracowników Stowarzyszenia

– poprawę komunikacji interpersonalnej pomiędzy pracownikami Stowarzyszenia a rodzicami i opiekunami prawnymi osób niepełnosprawnych oraz podmiotami odpowiedzialnymi za jakość życia osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

– poprawę kondycji psychicznej pracowników zapobiegającą wypaleniu zawodowemu.

Zdjęcie ze szkolenia

Z ustnej informacji zwrotnej otrzymanej od pracowników jednoznacznie wynika, że szkolenie było bardzo potrzebne i mamy nadzieję, że zaowocuje dobrą atmosferą oraz postawą gotowości do wzajemnego wspierania się pracowników podczas wykonywania niełatwej pracy na rzecz wychowanków Stowarzyszenia.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego.

Joanna Kurdek

 PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: