BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Wrzesień 2014

Komunikat z konferencji: TELEWIZJA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH

Potrzebna jest zmiana prawa medialnego – to główny wniosek z konferencji „Telewizja dostępna dla wszystkich” zorganizowanej przez organizacje zrzeszone w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, z którym zgadzają się obecni 2 września br. w Sejmie parlamentarzyści, eksperci KRRiT oraz przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych.

 Forum Dostępnej Przestrzeni

Celem konferencji było rozpoczęcie debaty o stopniowym zwiększaniu obowiązków nadawców telewizyjnych w zakresie usług dostępowych dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi i wypracowanie mapy drogowej w kierunku dostosowania polskiego prawa do standardów UE.

 

– Dzisiejsze rozstrzygnięcia prawne nie są satysfakcjonujące – mówi Minister Jarosław Duda, współorganizator konferencji. – Potrzebne jest przyspieszenie. Wspólnie z Senatorem Libickim mamy propozycję inicjatywy legislacyjnej, która temu przyspieszeniu nada wymierny efekt – dodał.

 

Projekt zmiany prawa medialnego ma zostać przygotowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi. – Dostępność Internetu i telewizji jest dla mnie, jako przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Niepełnosprawnych, priorytetem. Stąd moje poparcie dla zmian w prawie, które doprecyzują definicje usług dostępowych, ich poziom i czas realizacji. Zmian, które pozwolą KRRiTV, określić standardy usług dostępowych dla osób niepełnosprawnych i możliwość badania ich jakości.

 

Prawo europejskie zobowiązuje Polskę do realizacji usług dostępowych w programach telewizyjnych. Od 2013 roku kwartalne minimum w Polsce wynosi 10% łącznie dla napisów, audiodeskrypcji i tłumaczeń migowych.

 

Choć większość nadawców telewizji naziemnej wywiązuje się ze swoich obowiązków, aż 11 z 44 nadawców satelitarnych prawo łamie.

– Duzi nadawcy nie mieli żadnych problemów z uzyskaniem wielkości zawartych w porozumieniu, a nawet w sposób dość istotny je przekraczali – powiedziała podsumowując wyniki analizy sprawozdań przesłanych przez nadawców Krystyna Rosłan-Kuhn, ekspert KRRIT. – Natomiast występowały braki i nadużycia: przy zaliczeniu do napisów dla niesłyszących tego, co się ukazuje na pasku pod obrazem i nie zawsze związane jest z jego treścią obrazu; zbyt częste powtórki programów w tych samych lub innych stacjach należących do jednego nadawcy, nadawanie audycji w środku nocy, opracowywanie AD dla audycji statycznych. Wynika to z braku precyzyjnych zasad i przepisów w aktach prawnych dotyczących stosowania usług dostępowych – dodała. Aby to zmienić również w opinii KRRIT konieczne są zmiany prawne.

 

W konferencji on-line udział wzięli eksperci z Wielkiej Brytanii i Czech. David Padmore (Erikson), który odpowiada za dostępność m.in. BBC mówił o tym, że przełomem w dostępnej telewizji była ustawa z 2003 roku, tzw. Communication Act, która zobowiązała wszystkie kanały o większym niż 0,05% udziale w widowni do zapewnienia na własny koszt usług dostępowych. Na wprowadzenie usług nadawcy mieli 10 lat. Na tych, którzy nie przestrzegają prawa, OFCOM (odpowiednik KRRiT) nakłada dotkliwe kary finansowe. Aktualnie w Wielkiej Brytanii nadaje 75 kanałów z napisami i AD. Większość z nich zapewnia więcej niż 80% napisów; 4 kanały m.in. SKY i BBC zapewniają powyżej 20%, a ok. 70 kanałów 10% audiodeskrypcji i 5% BSL. – Bitwa o ilość została wygrana. Dziś regulator skupia się już nie na ilości, ale na badaniu jakości.- mówił. Ten poziom napisów był możliwy do osiągnięcia, ponieważ od 2001 roku Anglicy stosują do tworzenia napisów na żywo system rozpoznawania i przekładu mowy na tekst. To samo rozwiązanie wykorzystują Czesi. I choć w tworzeniu napisów i audiodeskrypcji mają doświadczenia znacznie krótsze rezultaty ich prac są imponujące. Sześć kanałów publicznej Ceskiej Televize (w tym informacyjny, sportowy i kanał dla dzieci) przekracza ustawowy wymóg 70% napisów, 10% audiodeskrypcji i 2% języka migowego. – Jesteśmy po bezpiecznej stronie i działamy zgodnie z prawem. Pewne problemy mieliśmy z napisami w programie sportowym. Jest to najtrudniejszy rodzaj usługi, ponieważ 80% to transmisje na żywo – mówił Vladimir Salzman z CTV.

 

– Przy dzisiejszym rozwoju technologii nie ma rzeczy niemożliwych. Aby wzorem Anglików czy Czechów uczynić telewizję bardziej dostępną dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi potrzebujemy mocnego głosu środowiska, silnego regulatora, zrozumienia nadawców i przychylności parlamentarzystów. Dostępność to sytuacja, na której wygrywamy wszyscy – podsumowuje prowadząca konferencję Monika Szczygielska z Fundacji Widzialni.

 

Informacja pochodzi od Organizatorów konferencji Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

www.fdc.org.pl

 

Transmisja z konferencji na stronie Sejmu RP. Wideo archiwalne z napisami na żywo i tłumaczeniem migowym dostępne jest pod poniższym linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#72853F3DC3876C41C1257D
3F002AF6C3

Zapraszamy również do zapoznania się z załączoną infografiką „Dostępność telewizji w Polsce, Czechach i Anglii” do pobrania poniżej:

<http://www.serwer1353629.home.pl/pliki/fdc/dost_tv.jpg>

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: