BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Czerwiec 2014

Koncepcja: język migowy tłumaczony na mowę w czasie rzeczywistym

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: