BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Marzec 2012

Koncert i kiermasz w centrum Lublina

Na dzień 25.III.2012 r. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego przygotowało i przeprowadziło Wielkopostny Koncert Dobroczynny na Rzecz Działań Wspierających Osoby z Zaburzeniami Psychicznymi. Miał on miejsce w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie, gdzie po Mszy Św. o godz. 11.30 wystąpił Chór „JUBILAEUM” pod batutą P. Tomasza Orkiszewskiego. Chór, który pieśniami mszalnymi ubogacił liturgię Eucharystii, po Mszy Św. zaprezentował kilka utworów – wśród nich „Golgotę” i „De profundis”.

To modlitewne spotkanie wpisało się w dynamikę kolejnej ze zorganizowanych przez LSOZP imprez mających wspierać działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych psychicznie. W kontekście upowszechnionych stereotypów kwestionujących możliwość owocnego życia i działania osób o tym właśnie rodzaju niepełnosprawności w społeczeństwie szczególnej wymowy nabrało kazanie Rektora Kościoła pw. NP  NMP ks. Wojciecha Pęcherzewskiego o wartości życia ludzkiego. O wartości tej świadczy już sam sposób pojawienia się każdej istoty ludzkiej na świecie, zarazem wyrasta ona ponad jakiekolwiek ekonomiczne czy utylitarne kryteria.

Przed i po Mszy Św. przed wejściem do Kościoła Rektoralnego przedstawiciele LSOZP, w tym wolontariusze,  przeprowadzili kiermasz wyrobów rękodzieła artystycznego, w tym stroików (koszyków i ozdób służących do święcenia pokarmów w Wielką Sobotę) świątecznych, pisanek, kart świątecznych i kolorowych ciastek, dochód ze sprzedaży których przeznaczony został na rzecz działań wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Cieszy udział w spotkaniu osób chorujących psychicznie, które tego dnia przygotowały dla mieszkańców Lublina tę świąteczną niespodziankę. Niniejszym zamieszczam krótki fotoreportaż z pięknej niedzielnej imprezy.

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: