BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Kwiecień 2013

Konferencja – „Od pacjenta i ucznia do obywatela – uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w głównym nurcie życia społecznego”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu jest organizatorem konferencji , która odbędzie się w dniach 19-22.04.2013r.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW