BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Marzec 2013

Konferencja “Wyrównywanie szans w dostępie do aktywnego życia – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

11 marca 2013 roku w Auli Centrum Konferencyjnego Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie (wejście od al. Unii Lubelskiej 15) odbędzie się konferencja „Wyrównywanie szans w dostępie do aktywnego życia dla wszystkich – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Pracy  i Polityki  Społecznej parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Program konferencji:
11.00 – 11.10    Rozpoczęcie Konferencji
11.10 – 12.30    Część I  Centralne i lokalne uwarunkowania wdrażania Konwencji  ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – z udziałem m. in.:  Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  przedstawiciela Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
12.30  –  12.45    Przerwa na kawę
12.45 – 14.30    Część II  Dostępność do aktywnego życia dla wszystkich – lokalne potrzeby, oczekiwania i wyzwania – z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek organizacyjnych i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pracodawców oraz lubelskich organizacji pozarządowych.

Konferencję organizuje Biuro ds Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin.

Informacja pochodzi ze strony Urzędu Miasta Lublin.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: