BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Listopad 2012

Konferencja „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?”

„Ekonomia społeczna – za czy przeciw?”, odbędzie się w środę 28 listopada 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie przy al. Racławickich 14.

Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji do tworzonego wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców.

Konferencja, z udziałem ogólnopolskich ekspertów i liderów ekonomii społecznej, podzielona jest na 3 bloki:

W I części „Ekonomia społeczna w Polsce i na Lubelszczyźnie”

– Cezary Miżejewski przekaże najbardziej aktualne informacje dot. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej;
– Tomasz Schimanek podpowie nam jak upowszechnić klauzule społeczne;
– Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przedstawi sytuację sektora ekonomii społecznej w naszym województwie.

Do II części: „Korzyści wynikające z ekonomii społecznej” zaprosiliśmy liderów przedsiębiorstw społecznych, którzy opowiedzą o różnych inicjatywach z zakresu ekonomii społecznej (Barbara Sadowska, s. Małgorzata Chmielewska, ks. Stanisław Słowik, Irena Gadaj, Janina Skubik).

III część: „Uwarunkowania, bariery i kierunki rozwoju ekonomii społecznej w woj. lubelskim”, będzie otwartą dyskusją z udziałem ekspertów, którzy przedstawią rekomendacje służące do opracowania założeń wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w woj. lubelskim.

Informacja ze strony Lubelskiego Ośrodka Samopomocy

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: