BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

20 Marzec 2013

Konferencja – „Równe perspektywy. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie”

„Niepełnosprawni na wsi – równe prawa, mniejsze szanse?”

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo organizuje konferencję „Równe perspektywy. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie”, która odbędzie się 22 marca 2013r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Jej cel to zainicjowanie debaty społecznej dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych z obszarów marginalizowanych. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz.


Więcej informacji na stronie Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Copyright Ⓒ 2011 - 2016 LFOON-SW

Administrator 2011 - 2016 Mateusz Urbański