BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Lipiec 2013

Konferencja „Udar mózgu. I co dalej?”

4 lipca 2013 r. o godzinie 13.00 w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 odbędzie się konferencja „Udar mózgu. I co dalej?”. Spotkanie służyć będzie przedyskutowaniu w gronie specjalistów rozwiązań, które mogą polepszyć sytuację osób dotkniętych ruchowymi powikłaniami poudarowymi w Polsce. W dyskusji omówimy m.in. aktualną sytuację pacjentów po udarze, problemy związane z kluczowymi powikłaniami poudarowymi, w tym ze spastycznością oraz możliwości poprawy dostępnego leczenia. Naszą intencją jest, aby dyskusja stała się pomocna w pracach Ministerstwa Zdrowia.

Spotkanie odbędzie się w konwencji dyskusji panelowej, w której wezmą udział Prof. Andrzej Bogucki Polskie Towarzystwo Zaburzeń Ruchowych i Przewodniczący Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Prof. Jarosław Sławek, Członek Zarządu Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego, Dr Maciej Krawczyk ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Adam Siger z Fundacji Udaru Mózgu.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy Pana Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego oraz Rzecznika Praw Pacjenta Krystynę Kozłowską,  Konsultant Krajową w Dziedzinie Neurologii Prof. Danutę Ryglewicz, przedstawicieli Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych, specjalistów z dziedziny neurologii oraz media.

Elżbieta Malarowska

Tel.  22 628 50 42

e-mail: e.malarowska@konkretpr.pl

Program konferencji

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: