BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Czerwiec 2013

Konferencja „Zauważ nasze słowa”

18.06.2013 r. odbędzie się konferencja „Zauważ nasze słowa”, która inauguruje kampanię społeczną na rzecz społeczności Głuchych.  Miejsce, Warszawa Stadion Narodowy.

Temat główny to zapewnienie równego dostępu i przede wszystkim możliwości pracy osobom Głuchym a także zaprezentowanie najnowszych technologii, które ułatwiają komunikację z osobami Głuchymi. Kampania ma na celu aktywizację zawodową osób głuchych i walkę ze stereotypami.

Adresatami kampanii są przedstawiciele władzy, ludzie nauki, organizacje pozarządowe, potencjalni pracodawcy, jak i indywidualni obywatele.

Program konferencji

Więcej informacji na stronie konferencji

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW