BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Lipiec 2012

Konferencja „Zdrowie i odporność psychiczna”

Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna organizowana przez Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbędzie się ona 21 i 22 października 2012r..

W czasie konferencji planowane są wykłady w plenerze z udziałem gości zagranicznych, sesje tematyczne oraz plakatowe. Wybrane artykuły zostaną wydane w punktowanej monografii w języku angielskim w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej na stronie Zdrowie i odporność psychiczna

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: