BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 marzec 2016

Konferencja Cyfrowo Wykluczeni

Konferencja – Cyfrowo Wykluczeni – odbędzie się 20.04.2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Podczas konferencji organizatorzy zaprezentują Raport Dostępności 2016, który jest trzecią edycją badania stanu dostępności serwisów internetowych administracji publicznej w Polsce.
W badaniu udział wzięli eksperci Fundacji Widzialni oraz użytkownicy z niepełnosprawnościami z różnych grup narażonych na wykluczenie cyfrowe. Według badań Fundacji Widzialni z 2015 roku, jedynie 12.8 % stron www instytucji publicznych spełniała minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.
Jak wygląda to dziś? Na to pytanie odpowiedź uzyskamy podczas konferencji na której przedstawiony zostanie stan dostępności 118 serwisów, w tym strony Sejmu, Senatu, Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sądu Najwyższego, Trybunału konstytucyjnego oraz ministerstw i stron instytucji im podległych.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięty zostanie także konkurs „Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Wyłonieni zostaną zwycięzcy wśród stron podmiotów publicznych i niepublicznych, którzy najlepiej dostosowali swoje serwisy do standardu WCAG 2.0. Konkurs, tak jak konferencja, organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Więcej na temat konferencji na stronie Fundacji Widzialni.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: