BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Listopad 2015

Konferencja „Dodać życia do lat – Aktywnie ku emeryturze”

Konferencja popularnonaukowej pod hasłem „Dodać życia do lat – Aktywnie ku emeryturze”

odbędzie się 27 listopada 2015 r., w godz. 10:00–13:00 w Centrum Konferencyjnym „Fiesta”, Lublin, ul. B. Prusa 8 (sala A).
Cel i tematyka konferencji:
Przygotowaniu do emerytury musi towarzyszyć, z jednej strony, wsparcie społeczne, a z drugiej, refleksja osobista, gdyż każdy ma prawo i obowiązek decydować o sposobie funkcjonowania na kolejnych etapach życia.
Dotychczasowe badania realizowane w ramach projektu BALL w Islandii, Hiszpanii i Polsce dostarczyły interesujących informacji na temat obecnego stanu przygotowania emerytów do nadal aktywnego życia.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań, które wykorzystane będą do sformułowania zaleceń i wytycznych w zakresie przygotowania do przejścia na emeryturę.
Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników przygotujemy bezpłatne egzemplarze pierwszej publikacji „Aktywnie ku emeryturze”.
Dlatego prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24 listopada br.:
sekretariat.lutw@gmail.com • tel. 517 249 727
Małgorzata Stanowska
Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: