BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Czerwiec 2013

Konferencja dotycząca planowanych działań Rządu w kwestii zapobiegania przemocy w rodzinie i ze względu na płeć

Konferencja  odbędzie się 24 czerwca 2013r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Program konferencji:
9:30 – 10:00 Rejestracja gości,

10:00 – 10:30 Oficjalne otwarcie:
– Jolanta Szkołno-Koguc – Wojewoda Lubelski,
– Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania,
– Elżbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

10:30 – 10:45 – Referat wprowadzający nt. zjawiska przemocy w rodzinie,

10:45 – 12:00 – Dyskusja panelowa nt. profilaktyki oraz kulturowych uwarunkowań zjawisk przemocy z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, policji.

12:00 – 12:30 – Przerwa kawowa,

12:30 – 13:45 – Dyskusja panelowa nt. funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych z udziałem przedstawicieli zespołów, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, działaczy lokalnych, policji, sądu prokuratury,

13:45 – 14:30 – Dyskusja

14:30 – 14:45 –Podsumowanie konferencji
– Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania,
– Elżbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW