BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Maj 2014

Konferencja finałowa Kampanii Społecznej „Zauważ Nasze Słowa”

Konferencja finałowa Kampanii Społecznej „Zauważ Nasze Słowa”  odbędzie się 18 czerwca 2104 w Warszawie w Kinie Muranów.

Wstęp jest bezpłatny.

Większość prelegentów to osoby niesłyszące /tłumacze będą głównie dla osób Słyszących/.

Będziemy rozmawiać o PJM. Pozytywnych przykładach, prawie i sztuce w języku migowym.

Strona konferencji.

„Adresatami kampanii są przedstawiciele władzy, ludzie nauki, organizacje pozarządowe, potencjalni pracodawcy, jak i indywidualni obywatele.

Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na mniejszość kulturowo – językową jaką niewątpliwie stanowią Głusi . Czemu mniejszość? Żyją w Polsce, są Polakami posługują się własnym językiem, mają własną kulturę. Język Migowy jak każdy inny język ma usystematyzowaną gramatykę oraz słownik (zwroty, wyrażenia). Jest językiem wizualno – przestrzennym, wywodzącym się z naturalnych gestów, znaków oraz mimiki. Cały czas ewoluuje, czyli jest językiem żywym, który rozwija się wraz z postępem cywilizacji oraz rozwojem społeczeństwa.

Chcemy podkreślić jak ważne jest uczenie się języka migowego. Wykorzystywania jako narzędzia usprawniającego kontakty społeczne. Tym samym przełamywania barier komunikacyjnych, których niwelowanie jest misja Państwa. Osoby niesłyszące nie nauczą się mówić, ale osoby słyszące mogą nauczyć się języka migowego.”

PS

Zapraszamy do podpisywania się pod apelem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych do organów administracji publicznej, w sprawie obsługi osób niesłyszących.

Apel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych do organów administracji publicznej, w sprawie obsługi osób niesłyszących.

 

Przemek Kuśmierek

przemek.kusmierek@migam.pl

biuro@migam.pl

Telefon : +48 600 069 128

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: