BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Marzec 2019

Konferencja „Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Katedrą Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnikiem Rektora UEP ds. Osób Niepełnosprawnych mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt.: „Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”.

Konferencja pod honorowym patronatem Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych odbędzie się 28 marca 2019 r. w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, w sali 111. 

Wydarzeniu towarzyszył będzie III Przegląd Filmów Integracyjnych promujący aktywizację osób niepełnosprawnych.

Komitet Naukowo-Organizacyjny:
• prof. dr hab. Maciej Żukowski, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
• dr Anna Skupień, Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• dr hab. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• dr Katarzyna Lis, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• dr hab. Maciej Ławrynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• dr hab. Piotr Michoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program konferencji:

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników konferencji

10:30 – 10:40 Powitanie uczestników konferencji 

10:40 – 11:00 III Przegląd Filmów Integracyjnych

Sesja I
11:00 – 11:10 „Środki PFRON jako element innowacyjności we wsparciu zatrudnienia osób niepełnosprawnych”
– Marlena Maląg, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11:10 – 11:20 „Doświadczenia PCPR w Koninie z realizacji programu Stabilne Zatrudnienie oraz nt. wdrożenia SOW” 
– Elżbieta Sroczyńska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

11:20 – 11:30 „Zanim zatrudnimy, czyli nie sama aktywizacja zawodowa wystarczy do skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnością” 
– Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Prezes Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej

11:30 – 11:40 „Poznań Kontakt – inkubator kadr” 
– Konrad Zawadzki, Dyrektor Biura Poznań Kontakt

11:40 – 11:50 „Proces rekrutacji osób niesłyszących” 
– Eunika Lech, Prezes Towarzystwa Osób Niesłyszących „TON”

11:50 – 12:05 Przerwa kawowa

Sesja II
12:05 – 12:15 „Usługi ad-hoc dla niepełnosprawnych w inteligentnym mieście z wykorzystaniem Bluetooth” 
– dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12:15 – 12:25 „Automatyzacja szansą zatrudnienia osób niepełnosprawnych”
– dr Katarzyna Lis, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12:25 – 12:35 „Trener pracy szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością”
– dr Dorota Kobus-Ostrowska, Uniwersytet Łódzki

12:35 – 12:45 „Stara-nowa przedsiębiorczość społeczna zakładów aktywności zawodowej – przykład ZAZ Misericordia w Lublinie” 
– dr Anna Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12:45 – 12:55 „Student niepełnosprawny na uczelni medycznej – spojrzenie nieobiektywne” 
– dr n. med. Halina Bogusz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12:55 – 13:05 „Innowacje organizacyjne drogą do pokonywania ograniczeń w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami” 
– dr inż. Marcin Butlewski; Patrycja Królak, Politechnika Poznańska

13:05 – 13:15 „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Rosji: uwarunkowania prawne i analiza socjologiczna” („Employment of people with disabilities in Russia: legal conditions and sociological analysis”) 
– prof. nadzw. Tarasoova Anna Nikolaevna, Uralski Uniwesytet Federalny; prof. nadzw. Andrianova Elena Vladimirovna, Tyumen State Uniwersity; dr Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski (tłumaczenie)

13:15 – 13:30 Przerwa kawowa

Sesja III
13:30 – 13:40 „Innowacje społeczne WINS (Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych)” 
– Agnieszka Gentsch-Piasek, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

13:40 – 13:50 „Wysoka technologia wspomagająca osoby z niepełnosprawnościami”
– Jarosław Urbański, Harpo Sp. z o.o.

13:50 – 14:00 „Innowacyjne aplikacje wspierające osoby z dysfunkcją narządu wzroku” 
– Sławomir Seidler, Fundacja Szansa Dla Niewidomych

14:00 – 14:10 „Urządzenie TOTUPOINT” 
– Jan Szuster, PIRS Creative Lab Sp. z o.o.

14:10 – 14:20 „Innowacje społeczne dla osób zależnych. Działalność Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” 
– Łukasz Klimek, DGA S.A.

14:20 – 14:30 „Nowe oblicze Policji w działaniach na rzecz profilaktyki społecznej” 
– Magdalena Piaszczyńska-Szuba, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do dnia 15.03.2019 r.na adres e-mail: konferencje.poznan@pfron.org.pl .

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.pfron.org.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: