BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 październik 2014

Konferencja „Innowacyjne Podejście Do Współpracy Instytucji Rynku Pracy Oraz Pomocy I Integracji Społecznej”

W związku z realizacją projektu „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie – wypracowanie nowego modelu współpracy” zapraszamy na bezpłatne Konferencje i warsztaty upowszechniające pt.: „INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Konferencje realizowane w 16 miastach wojewódzkich mają na celu prezentację innowacyjnego  podejścia do współpracy i koordynacji polityki społecznej na poziomie powiatu  w oparciu o rolę Powiatowych Rad Rynku Pracy.

Do udziału w konferencji oraz warsztatach w szczególności zapraszamy:

  • przedstawicieli/pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracowników instytucji rynku pracy lub pomocy społecznej,
  • pracowników lub współpracowników organizacji pozarządowych – zajmujących  się problematyką osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

osoby wykazujące zainteresowanie i motywację do budowania  partnerstw na rzecz pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie województwa w którym pracują.

Konferencja w Lublinie – 23.10.2014 Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60
od godz. 9.00 rejestracja uczestników

link do dalszych informacji, w tym karty zgłoszeniowej:
http://www.oic.lublin.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencjach-upowszechni/385/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: