BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Maj 2019

Konferencja „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych”

Lubelski oddział PFRON 9 maja 2019 roku zorganizował w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim konferencję pt. ” Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych.

Konferencje organizowane są w całej Polsce od kwietna 2019 roku. Podczas spotkania omawiano działania jakie podejmują organizacje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

W lubelskim spotkaniu udział wzięli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, zastępca prezesa Zarządu PFRON ds. finansowych Tomasz Maruszewski, dyrektor Lubelskiego PFRON Jerzy Dębski, prezes Stowarzyszenia „Krok za Krokiem” Maria Król, prezesa Stowarzyszenia „Wspólny Świat” Anna Chwałek, prezes Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ks. Tadeusz Pajurek oraz wiceprezes Zarządu Fundacji „Fuga Mundi” Marek Stępniak.

Prezesi organizacji pozarządowych w panelu dyskusyjnym zaprezentowali swoje doświadczenia współpracy z PFRON oraz temat budowania koalicji na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego. 

Fotorelacja

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: