BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 luty 2016

Konferencja „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wdrażanie na poziomie lokalnym” u Rzecznika Praw Obywatelskich

2 marca, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wdrażanie na poziomie lokalnym”.

Organizatorami spotkania są Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Fundacja Aktywizacja.

2 marca 2016 r. (środa), w godzinach 10.00 – 15.30, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25 w Warszawie.

Program wydarzenia  – plik do pobrania (PDF 449 KB)

Celem spotkania jest podsumowanie badania gmin i powiatów pn. „Monitoring wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym” realizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz projektu „Od konwencji ONZ do społecznej inwencji” realizowanego przez Fundację Aktywizacja.

Głównym celem inicjatywy było wzmacnianie wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, przede wszystkim w obszarach dostępności, edukacji włączającej oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Działania prowadzone w ramach projektu miały przyczynić się do zainicjowania na poziomie lokalnym kształtowania skutecznych polityk publicznych i strategii na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostały zidentyfikowane problemy wdrożeniowe Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie wagi oddziaływania na politykę państwa. Podczas konsultacji społecznych oraz paneli warsztatowych odbywających się na szczeblu wojewódzkim i powiatowym przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych i środowiska osób z niepełnosprawnościami mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także zaplanowania strategii i polityk stanowiących rozwiązanie dla zidentyfikowanych problemów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24.02.2016 r.   mailowo: konferencja@aktywizacja.org.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 530-18-57

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Spotkanie będzie tłumaczone na język migowy (PJM).

Źródło: Fundacja Aktywizacja

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: