BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Kwiecień 2013

Konferencja „Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia”

Konferencja „Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia” odbędzie się w dniu 9 maja 2013 r. w godzinach 9:00-16:30 w siedzibie Centrali ZUS w Warszawie przy ulicy Szamockiej 3/5.

 

Recepcja dla gości otwarta będzie od godziny 8:00.

Rejestracja za pomocą formularza na stronie Konferencji do 24.04.2013 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się  z  Martą Buraczyńską:

icf@csioz.gov.pl, 22 597-09-74

PROGRAM

8:00 -9:00  – Rejestracja uczestników konferencji

9:00-9:10 –  Otwarcie Konferencji i powitanie gości:

– Zbigniew Derdziuk Prezes ZUS

– Marcin Kędzierski, Dyrektor CSIOZ

– Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura WHO w Polsce

9.10-10:00  – Wystąpienia zaproszonych gości

10:00-11:00  – Sesja I

10:00- 10:15  – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

10:15-10:30 –  Monitorowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

10:30-10:45  – Znaczenie ICF z perspektywy WHO

10:45-10:55  – ICF w Polsce

10:55-11:15  – Zastosowanie ICF w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

na przykładzie projektu PFRON realizowanego przez organizacje pozarządowe

11:15-11:45  – Przerwa kawowa

11:45-13:00  – Sesja II

Główne założenia ICF

13:00-14:00  – Lunch

14:00-17:00  – Sesja III

14:00-15:30  – Szkolenie ICF: sprawy techniczne: kodowanie, domeny

15:30-16:30  – Dyskusja. Podsumowanie konferencji.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: