BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Kwiecień 2014

Konferencja „Moc pomocy niepełnosprawnym”

Konferencja skoncentrowana na specyfice życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. w sali 61  Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie na ul. Narutowicza 12.

 

PLAN KONFERENCJI
10. 00 – Początek konferencji
Dr Grzegorz Kata – „Niemoc” w pomocy osobom niepełnosprawnym.10.30 – Piotr Jasiulewicz, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS – Prawa i obowiązki niepełnosprawnych w Polsce11.00 – Paulina Chmura, Kornelia Chojecka – Punkt widzenia zależy od punkty siedzenia – czyli stereotyp osoby niepełnosprawnej11.30 – Justyna Cieślak, Agata Ziobrowska, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS – Jak nas widzą inni i jak my siebie widzimy?- Obraz siebie osób z dysfunkcją wzroku i ich percepcja przez społeczeństwo12.00 – dr Tomasz Sękowski – Z moich doświadczeń w pracy psychoterapeuty w warsztacie terapii zajęciowej dla niewidomych kobiet w Żłobie koło Krasnegostawu

12.30 – dr Grzegorz Wiącek – Możliwości, potrzeby i wsparcie dla osób głucho-niewidomych

13.00 – Przerwa

13.30 – Prof. dr hab. Józef Stachyra – Postępy rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu

14.00 – dr hab. Wojciech Otrębski – Diagnostyka psychologiczna w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo

14.30 – mgr Barbara Jurkowska – Aktywne życie z chorobą neurologiczną prawda czy mit? Rola psychologa w rehabilitacji pacjentów neurologicznych i ich rodzin

15.00 – Łukasz Siatkowski – Karambolizacja przestrzeni czyli sztuka nieograniczona

15.30 – Maria P. Budzyńska – Aktywność kulturalna osób wykluczonych z powodu niepełnosprawności jako szansa na kulturę szeroką – na podstawie doświadczeń teatroterapii lubelskiej

16.00 – Zakończenie konferencji

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: