BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 październik 2017

Konferencja na KUL

27 listopada odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Konferencja naukowa z okazji 5-lecia ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Cały przebieg konferencji można obejrzeć tutaj.

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: