BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Marzec 2019

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Język autyzmu”

W ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – 2 kwietnia 2019 r. – w Instytucie Psychologii UMCS (plac Litewski 5) odbędzie się pierwsza edycja konferencji naukowo-szkoleniowej „Język autyzmu”. 

Konferencja jest współorganizowana przez Koło Naukowe Psychologów oraz Akademickie Centrum Wsparcia. Wydarzenie jest skierowane do kadry pedagogicznej (placówki szkolno-wychowawcze z powiatu lubelskiego) oraz studentów.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Język autyzmu”

Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy i świadomości o zaburzeniach ze spektrum autyzmu wśród osób, które pracują bądź będą pracowały w przyszłości z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

-Święto obchodzone corocznie 2 kwietnia na całym świecie, powstałe z inicjatywy Kataru;

-Popierane jest przez ONZ oraz WHO;

-Obchody Dnia mają na celu poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat autyzmu. Chodzi o polepszenie warunków życia oraz opieki medycznej dzieci dotkniętych autyzmem, a także o zwiększenie tolerancji wobec osób cierpiących na autyzm.

Język Autyzmu”

W czasie wydarzenia dostępny będzie Punkt informacyjny dla rodziców w godzinach 10-14, obsługiwany przez współorganizatorów wydarzenia. W Punkcie opiekunowie będą mogli zasięgnąć informacji, jak monitorować przebieg rozwoju swoich dzieci i gdzie zgłaszać się w razie wątpliwości, co do prawidłowego rozwoju dziecka.

Dodatkowo tego dnia studenci psychologii będą rozdawać przypinki oraz ulotki dotyczące faktów i mitów na temat autyzmu, a także korzyści wczesnej diagnozy dzieci oraz dorosłych oraz gdzie szukać pomocy.

Źródło: www.umcs.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: