BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Październik 2015

Konferencja „(nie)pełnosprawny sport – przełamywanie barier w drodze do sukcesu”

Dnia 14 października 2015 r. o godzinie 11:00 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rozpocznie się, organizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych konferencja

„(nie)pełnosprawny sport – przełamywanie barier w drodze do sukcesu” poświęcona roli sportu w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Na konferencji poruszone zostaną  kwestie związane z rolą sportu osób niepełnosprawnych a także kwestie dotyczące wizerunku niepełnosprawnych sportowców.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń należy dokonywać na załączonym formularzu w formacie doc (12 kb).

Na konferencji zapewniony będzie tłumacz języka migowego.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji należy przesłać na adres:

Elzbieta.Kolano@mpips.gov.pl

lub za pośrednictwem faksu na numer:

22 529 06 02

do dnia 8 października 2015 r.

Program konferencji pdf 79,4 kb

 

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: