BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
6 Grudzień 2019

Konferencja NIW-CRSO na temat dobra wspólnego

W dniu 29 listopada 2019 roku w Warszawie odbyła się druga konferencja organizowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, której tematem przewodnim było hasło: „Społeczeństwo obywatelskie – przestrzeń troski o dobro wspólne”. Na wydarzeniu był obecny tłumacz języka migowego.

Konferencję zapoczątkowała debata plenarna pt. „Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie” prowadzona przez Annę Grabowską z Polskiego Radia. W debacie wzięli udział: gość specjalny: prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz 5 panelistów: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta RP; Ilona Gosiewska ze Stowarzyszenia Odra-Niemen, Rady NIW-CRSO; Kuba Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia; Paweł Kurtyka z Fundacji im. J. Kurtyki; Ks. Zenon Myszk ze Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej.

Po debacie uczestnicy spotkania wśród których byli przedstawiciele III sektora, administracji publicznej, biznesu i świata nauki wzięli udział w dyskusjach w wybranych przez siebie 12 panelach tematycznych, na których poruszane zostały kluczowe kwestie dla organizacji pozarządowych m.in. kierunki zmian w systemie realizacji zadań publicznych, plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego, nowe perspektywy finansowe w funduszach europejskich, ekonomizacja organizacji non-profit, polityka państwa skierowana do środowisk młodzieży.

Transmisję z tego wydarzenia można zobaczyć na YouTube Narodowego Instytutu Wolności:

Transmisja – Debata plenarna: Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie

Transmisja – Panele dyskusyjne

Transmisja – Uroczysta część pokonferencyjna – prezentacja projektów Beneficjentów NIW

Relacja z konferencji:

ngo.pl – Dobro wspólne, 2 lata NIW i odwieczne problemy trzeciego sektora

facebook Narodowego Instytutu Wolności

Fotogaleria:

Magdalena Zawadzka

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: