BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Kwiecień 2014

Konferencja „Nowe perspektywy dialogu. Model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych”.

Konferencja współorganizowana przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych konferencję „Nowe perspektywy dialogu. Model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych”.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu, którego celem jest opracowanie modelu dialogu i prototypu innowacyjnej platformy IT do konsultacji publicznych. Szczególną cechą tworzonego narzędzia będzie zapewnienie dostępu do platformy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Odbędzie się 28 maja 2014 r.

Miejsce: Warszawa, ul. Dobra 56/66, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sale: 315 i 316

konferencja  Nowe perspektywy dialogu - plakat

Organizatorzy: Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Studio Promocji MIT oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konferencji jest dyskusja nad aktualnymi, budzącymi coraz szersze zainteresowanie, problemami zarządzania komunikacją w kontekście procesów decyzyjnych oraz nad wykorzystaniem narzędzi internetowych na rzecz włączenia społecznego w te procesy. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom o charakterze praktycznym, wynikom najnowszych badań, w tym badań o charakterze ewaluacyjnym, dotyczących projektów wdrożeniowych przygotowywanych przez instytucje badawcze, think-tanki oraz administrację publiczną za granicą i w Polsce.

W programie konferencji znajdują się sesje tematyczne i warsztaty. Podczas sesji tematycznych zabiorą głos: Franco Accordino (Komisja Europejska, Dyrektor Programu „Digital Futures”), Dominique Cardon (Orange Labs, Centrum Badań nad Ruchami Społecznymi, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Paryż), Tomasz Kulisiewicz (StudioPromocji MIT), Tomasz Potkański (Związek Miast Polskich), Anna Przybylska (Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Jacek Wojciechowski (Politechnika Warszawska), Michał Woźniak (Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania), Jacek Zadrożny (Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych).

Sesja 1. Planuj i wyciągaj wnioski (9:30-11:30). Sesja będzie dotyczyć procesów planowania i opracowania konkluzji z konsultacji społecznych z wykorzystaniem narzędzi ICT. Omówione zostaną rozwiązania metodologiczne i techniczne, a także ich społeczne przesłanki i konsekwencje.

Sesja 2. Myśl kreatywnie (12:00-14:00). Sesja będzie poświęcona rozwiązywaniu problemów z zakresu polityk publicznych z zaangażowaniem obywateli i wykorzystaniem narzędzi ICT. Prezentacje będą oparte na przykładach.

Sesja 3. Poszukaj nowych rozwiązań lokalnie (15:00-16:30). Na sesję złożą się wystąpienia ekspertów krajowych oraz dyskusja z uczestnikami z sali.

Sesja 4. Rozwiń pomysł (16:45-17:45) – 5-minutowe prezentacje pomysłów na rozwiązanie praktycznych problemów dialogu z wykorzystaniem ICT (ok. 8-10 prezentacji).

Warsztaty (18:00-19:30). Utworzymy grupy tematyczne. Temat dyskusji będzie do wyboru. Propozycje tematów: 1. Anonimowy uczestnik, 2. Problem reprezentacji. Każdy uczestnik konferencji będzie mógł zapisać się do wybranej grupy tematycznej w trakcie rejestracji.

Zachęcamy do zgłaszania wystąpień w ramach sesji 4: „Rozwiń pomysł”. Propozycję wystąpienia (opis 1200 znaków ze spacjami) można przesyłać do 30 kwietnia 2014 r. Prosimy o wystąpienia, które będą: 1) definiowały obszary ryzyka w projektach, których dotyczy konferencja, lub 2) prezentowały propozycje rozwiązań dla znanych czy też zidentyfikowanych przez Autora lub Autorkę wystąpienia problemów, lub 3) sugerowały oryginalne narzędzia IT mogących znaleźć zastosowanie i usprawniające komunikację między decydentami i obywatelami.

Każde wystąpienie będzie trwało 5 min. Planujemy od 8 do 10 wystąpień. Wystąpienia zostaną wyłonione na zasadzie konkursowej. Zostaną oceniane przez przedstawicieli organizatorów i zaproszonych ekspertów. Kryteria selekcji to: oryginalność, praktyczność zastosowania propozycji, dobre formalne opracowanie propozycji, informacyjność.

Chcielibyśmy, aby wśród prelegentów znaleźli się autorzy i realizatorzy projektów wykorzystujących narzędzia internetowe do pogłębionego dialogu i szukania rozwiązań dla problemów z zakresu polityk publicznych w odwołaniu do wiedzy i potrzeb obywateli.

Do uczestnictwa w konferencji zachęcamy również przedstawicieli administracji publicznej zajmujących się komunikacją publiczną, dialogiem i partycypacją, zwłaszcza reprezentantów miast polskich, badaczy i przedstawicieli think-tanków oraz studentów.

Studentów zapraszamy do zgłaszania prac w konkursie towarzyszącym konferencji pt. „Dialog w kadrze” (druga edycja):

https://www.facebook.com/events/611114778969482/?source=29.

Aby wziąć udział w konferencji, należy się zarejestrować:

http://www.wdialogu.uw.edu.pl/index.php/wydarzenia/konferencja/rejestracja

Ostateczny program konferencji zaprezentujemy 5 maja 2014 r.

 

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10
02-366 Warszawa
Tel. 22-654-19-28
www.pfon.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: