BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Maj 2012

Konferencja nt. kształtowania zdrowego stylu życia Seniorów w Warszawie

W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych oraz Solidarności Międzypokoleniowej w poniedziałek 21 maja 2012 roku miała miejsce konferencja poświęcona kształtowaniu zdrowego stylu życia seniorów poprzez promocję aktywności fizycznej. Organizatorami byli Ministerstwo Sportu i Turystyki, które osobiście reprezentowała Pani Minister Joanna Mucha, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia, przy współpracy wielu podmiotów działających na rzecz osób 50 plus, w tym także organizacje pozarządowe. Na szczególną uwagę zasługują Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej ESPAR z osobistym udziałem Prof. Ewy Kozdroń,Towarzystwo Inicjatyw Twórczych z Beatą Tokarz, a także Fundacja Aktywnej Rehabilitacji lobbująca na rzecz promocji aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych ruchowo. Wnioski podsumowujące konferencje podkreślały potrzebę systematycznego wdrażania projektów, które zaktywizują te osoby starsze, które jeszcze nie zaangażowały się w uprawianie różnych form aktywności ruchowej.

Ogromne zainteresowania wzbudził występ Cheerleaderek 50+ z Lublina, które zostały owacyjnie przyjęte przez kilkusetosobową publiczność. Panie od dwóch miesięcy tańczą pod nazwą „Lubelskie Czaderki” przy Domu Kultury Węglin pod okiem choreograf Justyny Jasłowskiej. Dziewczyny zatańczyły pięknie, wsparcia w trakcie podróży oraz podczas występu udzielali Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów Ewa Dados, Radna Rady Miasta Lublin Beata Stiepaniuk oraz przedstawicielka Rady Seniorów Miasta Lublin Edyta Długosz-Mazur. Nad wszystkim czuwali Sławomir Księżniak – dyrektor DDK Węglin, Mateusz Nowak – kierownik w DDK Węglin. Wyjazd objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk. Relacjonowała, zachwycona taką forma promocji aktywności ruchowej osób 50+, Edyta Długosz-Mazur.

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: