BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Marzec 2013

Konferencja – „Od pacjenta i ucznia do obywatela – uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w głównym nurcie życia społecznego”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zaprasza  do udziału w konferencji „Od pacjenta i ucznia do obywatela – uczestnictwo osób  z niepełnosprawnością i ich rodzin  w głównym nurcie życia społecznego”. Podczas konferencji organizowanej w dniach 19-22.04.2013r., zostaną zaprezentowane min. rozwiązania brytyjskie w zakresie deinstytucjonalizacji działań oraz uniwersalnych przestrzeni publicznych ułatwiających aktywność obywatelską osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy program i karta zgłoszeniowa na stronie Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu.

Informacja pochodzi ze strony Stowarzyszenia Krok za Krokiem

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW