BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 listopad 2021

Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”

Zarząd Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” serdecznie zaprasza Państwa do udziału w 3. edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej.

Konferencja „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO” odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94).

W tym roku zdecydowaliśmy się zorganizować ją w formie hybrydowej. Na potrzeby konferencji przygotowana została strona www.opiekadlugoterminowa2021.pl, dzięki której każda osoba, zainteresowana tematyką konferencji, po bezpłatnym zarejestrowaniu będzie mogła brać w niej czynny udział online. Na stronie będą dostępne „na żywo” wszystkie debaty, a także ich nagrania po zakończeniu.

Udział stacjonarny będzie limitowany (max. liczba miejsc wynosi 150 zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami epidemiologicznymi) i wiąże się z koniecznością zakupu biletu wejściowego.

Dla ułatwienia załączamy link rejestracyjny: TUTAJ 

Ogólnopolska konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” jest kontynuacją poprzednich edycji spotkań poświęconych szerokim konsultacjom społecznym na temat rozwiązań systemowych wspierających długofalowy rozwój opieki długoterminowej w Polsce. Podczas tegorocznej edycji będziemy dyskutować m.in. o: celach i wyzwaniach deinstytucjonalizacji, kadrach medycznych i opiekuńczych, higienie i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przeprowadzanej w domu pacjenta oraz sukcesach i porażkach w poszukiwaniu optymalnych standardów opieki długoterminowej.

W nagłówku logotyp Ogólnopolskiej Konferencji Koalicji Na Pomoc Niesamodzielnym. Poniżej tekst: OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO 25-26 LISTOPADA 2021 NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM KONFERENCJA HYBRYDOWA ZGŁOŚ UDZIAŁ >>>

Program konferencji*

DZIEŃ PIERWSZY (25 LISTOPADA 2021, CZWARTEK)

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Konferencji

10:00 – 12:00 PANEL DYSKUSYJNY 1
DEINSTYTUCJONALIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – CELE I WYZWANIA

Moderator: Tomasz Michałek, Dyrektor Biura Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie: prof. Piotr Błędowski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

– Co rozumiemy pod hasłem deinstytucjonalizacji?
– Jak ujednolicić orzecznictwo i nomenklaturę?
– Opieka instytucjonalna – czy i w jakich standardach?
– Opieka środowiskowa – gdzie, kiedy i dla kogo?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

– Grzegorz Baranowski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach
– Adam Zawisny, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
– Beata Drzazga, Prezes Zarządu BetaMed S.A.
– Mieczysław Augustyn, Senator RP w latach 2005-2019
– Agnieszka Ścigaj, Przewodnicząca Koła Poselskiego Polskie Sprawy, Zastępca Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
– Joanna Bogaj-Maciejewska, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
– Justyna Pawlak, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
– przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia**
– przedstawiciel Komisji Europejskiej lub Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce**

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

12:00 – 12:30 Przerwa na kawę

12:30 – 14:30 PANEL DYSKUSYJNY 2
KADRY MEDYCZNE I OPIEKUŃCZE – KTO SIĘ NAMI ZAOPIEKUJE?

Moderator:
Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie:
dr Rafał Bakalarczyk, Dyrektor ds. Badań Społecznych Instytutu Polityki Senioralnej

Zagadnienia do dyskusji:

– Kto odpowiada za pielęgnację – pielęgniarka czy opiekun?
– Ile potrzebujemy, a ile mamy pielęgniarek w opiece długoterminowej?
– Jaki będzie efekt zmiany roli opiekuna medycznego w systemie opieki długoterminowej?
– Czy fizjoterapia ma sens, a jeżeli to jak dużo potrzebujemy jej w opiece długoterminowej?
– Jak najskuteczniej wspierać opiekunów nieformalnych? Czy należy na nowo zdefiniować rolę POZ w opiece długoterminowej?
– Trzy priorytety opieki długoterminowej: pielęgnacja, edukacja, aktywizacja – nadal aktualne?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

– Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
– Jadwiga Lampka, Stowarzyszenie Krajowe Centrum Opiekunów Medycznych
– Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych**
– Tomasz Niewiadomski, Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych Krajowej Izby Fizjoterapeutów**
– Adam Soska, Dyrektor ds. Operacyjnych BetaMed S.A.
– Monika Rosa, Sejmowa Komisja Zdrowia, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
– przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia**
– przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki**

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

14:30 – 15:30 Przerwa na obiad

15:30 – 17:30 PANEL DYSKUSYJNY 3
HIGIENA I PIELĘGNACJA PACJENTÓW NIESAMODZIELNYCH – CZY WYŻSZA JAKOŚĆ OZNACZA WYŻSZE KOSZTY?

Moderator: Małgorzata Durka, Pełnomocnik Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” ds. społecznego zabezpieczenia osób niesamodzielnych

Wprowadzenie: dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

Zagadnienia do dyskusji:

– Jak świadomie dobierać zewnętrzne świadczenia i / lub produkty kompensujące utraconą sprawność?
– Zamówienia publiczne – jak pogodzić cenę, jakość i potrzeby?
– Alternatywne źródła finansowania – skąd, jak, na co?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

– Grażyna Śmiarowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej
– Ewa Bombała, Sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia
– Ewelina Bembenek, Specjalista ds. merytorycznych projektu, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
– przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia**
– przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

17:15 – 17:30 PODSUMOWANIE EKSPERTÓW

dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”
prof. Piotr Błędowski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

DZIEŃ DRUGI (26 LISTOPADA 2021, PIĄTEK)

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników Konferencji

9:00 – 10:45 PANEL DYSKUSYJNY 4
NIEINWAZYJNA WENTYLACJA MECHANICZNA W DOMU – DLACZEGO JEST WAŻNA?

Moderator: Tomasz Michałek, Dyrektor Biura Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie: dr Zbigniew Szkulmowski, Medycyna Specjalistyczna, Ośrodek Wentylacji Domowej**

Zagadnienia do dyskusji:

– Jakie mamy perspektywy?
– Czy odstajemy od standardów światowych?
– Pacjenci pocovidowi – nowe wyzwanie?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

– prof. Radosław Owczuk, Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Prezes – Elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii**
– dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Prezes – Elekt Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc**
– dr Robert Suchanke, Prezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej
– Ryszard Rusnarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Na Rzecz Wentylacji Domowej JEDNYM TCHEM!
– Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia**
– przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia**
– przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia**
– przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00 PANEL DYSKUSYJNY 5
JAK MOŻEMY ZAOPIEKOWAĆ SIĘ PACJENTEM W DOMU?

Moderator: Małgorzata Durka, Pełnomocnik Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” ds. społecznego zabezpieczenia osób niesamodzielnych

Wprowadzenie: dr Zofia Szweda-Lewandowska, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

– Jaką przyszłość ma teleopieka?
– Co należy poprawić w żywieniu medycznym?
– Kto powinien finansować opiekę domową?
– Kto powinien koordynować opiekę domową?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

– dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”
– Helena Kładko, Wiceprzewodnicząca Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Sekretarz Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”
– dr Aleksandra Tomaszek, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
– Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
– Magdalena Biejat, Wiceprzewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy**
– Hanna Gil-Piątek, Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050**

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

13:00 – 13:30 Przerwa na kawę

13:30 – 15:15 PANEL DYSKUSYJNY 6
W POSZUKIWANIU STANDARDÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – SUKCESY I PORAŻKI

Moderator: Magdalena Osińska-Kurzywilk, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty: dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zagadnienia do dyskusji:

– Jeden pacjent – dwa systemy?
– Jakie rozwiązania dla opieki dziennej?
– Stawki covidowe i co dalej?
– Ostatni etap życia – co jest najważniejsze?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

– Lilia Kimber-Dziwisz, Konsultant Wojewódzki na teren Mazowsza w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
– Małgorzata Słomian, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej SYRENA**
– dr Andrzej Lejczak, Prezes Krajowej Izby Domów Opieki KIDO
– Marzena Okła-Drewnowicz, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
– dr n. med. Izabela Kaptacz, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

15:15 – 15:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

*Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie
** Udział gościa w panelu dyskusyjnym w trakcie potwierdzania

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”
tel. 22 279 49 06; 22 279 49 04
e-mail: konferencja@niesamodzielnym.pl
www.niesamodzielnym.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: